Risico’s bij evenementen


Het organiseren van een evenement is in de meeste gevallen erg leuk en je moet er vaak erg hard voor werken. Je werkt soms met je team tot diep in de nacht om een fantastische beleving voor je gasten te creëren. Tijdens dat werk ontmoet je soms interessante mensen zoals bekende sprekers of artiesten. Toch heeft de evenementenbranche ook een minder rooskleurige kant: veel evenementen hebben een hoog risicoprofiel, er kan nogal wat mis gaan…

Waar het al mis kan gaan is bij een te lage opkomst of wanneer je bezoekers niet behoren tot het soort mensen dat voor de sfeer kan zorgen die je in gedachten had. Het resultaat kan een mislukt feest zijn. En geen van de aanwezigen zal achteraf zeggen dat het aan hem of haar ligt. De organisatie krijgt altijd de schuld. Zie voor een mislukt en saai feest het onderstaande fragment uit Jiskefet.

Sportdagen en -toernooien behoren tot de meest risicovolle evenementen. Bij veel sporten is sprake van een intensieve lichamelijke inspanning. Soms worden daarbij inschattingsfouten gemaakt die pijnlijke gevolgen kunnen hebben. Zie het onderstaande filmpje. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor zo’n incident in eerste aanleg bij degenen die direct bij de uitvoering betrokken waren. Toch is het verstandig wanneer je als organisator van een evenement goed nadenkt over wat voor programma-onderdelen je toelaat. Want dit soort ongelukken reflecteert ook op de naam van de organisator.

Bij sportevenementen ben je ook afhankelijk van een deugdelijke werking van apparatuur. Een klein technisch mankement kan grote gevolgen hebben.

Bij sportevenementen zit een ongeluk vaak in een klein hoekje. Maar bij sommige evenementen wordt het risico echt opgezocht. De vooral in de zomer populaire vuurwerkshows zijn daar een goed voorbeeld van. Hoe professioneel sommige vuurwerk-experts ook zijn, vuur en explosies hebben toch te vaak een onvoorspelbaar karakter. En wanneer er dan iets mis gaat zijn de gevolgen soms rampzalig.

Een combinatie van een vuurwerkshow en een sportevenement vormt eigenlijk een optelsom van risico’s. Duizenden mensen op elkaar gepropt die in geval van nood moeilijk zijn te evacueren. Wie er voor kiest om in die context een reusachtig vuurwerk te organiseren speelt lettelijk met vuur.

Bij trouwerijen kan ook veel misgaan. Dat heeft enerzijds te maken met de spanning die er heerst bij de deelnemende partijen. Anderzijds willen mensen vaak ‘iets anders’ op hun bruiloft en dat brengt soms ook risico’s mee. Zie het onderstaande filmpje voor een plechtigheid aan de rand van een zwembad.

Maar in de meeste gevallen is risicomanagement bij evenementen toch gewoon een kwestie van het op waarde schatten van kleine gevaren. Valpartijen komen nu eenmaal voor op de dansvloer. Serviesgoed en dienbladen gaan nu eenmaal wel eens op de grond. Tafels en stoelen vallen wel eens om. Dit soort zaken is niet te voorkomen. Wel kan door een bewuste keuze in de opstelling en inrichting van de accomodatie geprobeerd worden om de kans op dat soort ongemak iets te verkleinen.

Tot slot nog twee voorbeelden van klein ongemak. Een artiest die een microfoon inslikt en een bruid die haar gebit verliest.


(5244 views)