China en India grijpen de wereldmacht


In een eerder artikel noemde ik de groeiende macht van het koppel China en India, ook wel bekend als ‘Chindia’. Het leek mij nuttig om die groeiende macht met een paar simpele cijfers te verduidelijken.

In 1980 waren de economieën van China, India en Nederland ongeveer even groot. Echt waar. Ik heb het nog meegemaakt. Toen ik 14 was, was de gedachte dat landen zoals China en India ooit belangrijk zouden worden niet aan de orde. Die landen hadden leuke tempels maar waren straatarm.

Volgens de Wereldbank bedroeg het Bruto Binnenlands Product van China in het jaar 1980 een schamele 189 miljard Dollar. De totale productie van India bedroeg 183 miljard Dollar en de Nederlandse economie had een omvang van 180 miljard Dollar.

De totale wereldeconomie had in 1980 een omvang van 10.985 miljard Dollar. Wie dus, zoals China, India of Nederland een omzet van circa 180 miljard dollar boekte, had een aandeel van 1,65% in de wereld-economie. Alleen kwam dat inkomen in Nederland tot stand door een inspanning van slechts 14 miljoen inwoners. In India hadden ze 700 miljoen en in China zelfs een miljard inwoners nodig om tot hetzelfde resultaat te komen. Wat waren wij anno 1980 toch geweldig…

In 34 jaar tijd is veel veranderd. De Nederlandse economie heeft gestaag doorgemodderd. Maar veel andere economieën, zoals die van China en India, zijn spectaculair gegroeid.

In 2014 was de omvang van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product (GDP in het Engels) gestegen tot $ 866 miljard. Dat mag dan indrukwekkend klinken, maar het is helaas nog maar 1,12 % van de $ 77.300 miljard tellende wereldeconomie. Het aandeel van Nederland in de wereldeconomie is daarmee in 30 jaar tijd een derde kleiner geworden.

India levert tegenwoordig een Bruto Binnenlands Product van $ 2.050 miljard. Daarmee is de Indiase economie bijna 2,5 keer zo groot als de Nederlandse. India heeft dus haar aandeel in de wereldeconomie stevig opgeschroefd.

China vormt echter de overtreffende trap met in 2014 een Bruto Binnenlands Product van bijna $ 10.380 miljard. Zoals gezegd was de Chinese economie 30 jaar geleden nog even groot als de Nederlandse. Inmiddels is de Chinese economie 12 zo groot als de Nederlandse. Het betekent dat de Chinese economie de afgelopen 34 jaar gemiddeld met 12,5% is gegroeid; 12,5%, 34 jaar lang, ieder jaar weer!

Het gaat daarbij om de nominale groei gemeten in dollars voor het specifieke tijdvak 1980-2014. Als u het op een andere manier berekent (bijvoorbeeld de reële groei (gecorrigeerd voor inflatie) in Euro’s en in een ander tijdvak) komt u waarschijnlijk op een lager groei-percentage uit. Maar linksom of rechtsom blijft de de economische groei van China in vergelijking met Nederland gedurende de afgelopen decennia fenomenaal.

china vlag
(China nu nog de nummer 2 maar straks de nummer 1 van de wereld. Zou het echt zo ver komen?)

Daarom is China inmiddels de 2e economie van de wereld en Nederland is gezakt naar de 17e plaats van grote economieën. En als de huidige groeicijfers aanhouden, is China mogelijk binnen 5 jaar de grootste economie ter wereld. India zal dan aansluiten bij de top 5. Nederland zal tegen die tijd nog net onderaan de top 20 bungelen.

1980 2014
Nederland 1,65% 1,12%
India 1,67% 2,65%
China 1,72% 13,43%

(‘Marktaandeel’ in de wereld-economie van China, India en Nederland in 1980 en 2014)

De spectaculaire economische groei van India en met name China kan niet voor eeuwig voortduren. Sterker nog, er zijn voldoende redenen om aan te nemen dat het feest over niet al te lange tijd voorbij is. Dat neemt niet weg dat er een gerede kans is dat deze landen op de middellange termijn tot de top 5 van grote economieën blijven behoren.

China en India blijken steeds vaker gezamenlijk op te trekken in economische en politieke kwesties. Dat heeft mede te maken met het feit dat ze weinig in elkaars vaarwater zitten. China is traditioneel gericht op industrie en transport, India op ICT en financiële dienstverlening. Beide landen hebben een stevig landoppervlak en voldoende rivieren en oceaanfront om zich niet fysiek belemmerd te voelen. De beide landen hebben slechts een beperkte traditie van onderlinge gewelddadige conflicten.

Kortom, er zijn op het eerste gezicht weinig obstakels voor het vormen van een economische unie tussen de toekomstige 1e en 5e economie van de wereld.

Zo’n alliantie zou het machts-evenwicht in de wereld ingrijpend verschuiven.
De prijs van grondstoffen, het beschikbaar stellen van nieuwe revolutionaire consumentengoederen (denk aan de TV, computer of mobiele telefoon), een militair ingrijpen in internationale brandhaarden; het wordt over 20 jaar misschien niet meer beslist in Washington, Londen, Parijs of Berlijn, maar in Delhi, Mumbai, Beijing of Shanghai.

Laten wij hopen dat die gasten in India en China ons een beetje aardig vinden.
Hebben wij het daar de afgelopen eeuwen naar gemaakt?
Zeg het maar…


(4891 views)