Hoe Nederland haar bevolking kan verdubbelen


Nederland wordt steeds minder machtig…

In een eerder artikel betoogde ik dat Nederland (en feitelijk heel Europa) kan kiezen; groeien of vermorzeld worden.

Daarin gaf ik aan dat in grote delen van de wereld (vooral Azië, Midden-Amerika en Zuid-Amerika plus sommige delen van Afrika) een economisch hefboom-effect optreedt: de bevolking groeit en het inkomen per hoofd van de bevolking groeit ook. Dit leidt tot een explosieve groei van de economie in die landen.

Landen zoals Nederland dreigen hierdoor steeds meer hun invloed en zelfbeschikking te verliezen en raken overgeleverd aan de restanten van de grondstoffen en het voedsel die door andere landen worden overgelaten. Kortom; in de toekomst zal Nederland mogelijk beschikken over minder grondstoffen en voedsel waar meer voor moet worden betaald en die mogelijk van mindere kwaliteit zijn.

hoogbouw
(Kijk, zo kan het ook. Geen gepiep over voldoende licht en lucht maar gewoon power-bouwen…
Overigens blijf ik zelf liever in mijn doorzonnetje wonen…)

Melkpoeder

De malle situatie rond melkpoeder is daar een duidelijk voorbeeld van. Nederland is internationaal een van de belangrijkste producenten van melkpoeder. Desondanks was melkpoeder in Nederland in 2013 ‘op rantsoen’. Wie in Nederland melkpoeder voor zijn baby wilde hebben, mocht in 2013 maar 1 pak tegelijk kopen. Waarom? Chinezen kochten het Nederlandse melkpoeder op grote schaal op.

Daarmee zeg ik niets kwaads over de Chinezen. Die doen gewoon wat wij ook altijd hebben gedaan. Nederland heeft samen met de overige Westerse landen een paar eeuwen lang de wereld op deze manier bestuurd.

Toen wij behoorden tot de machtigste landen, graaiden wij grondstoffen en voedsel uit de hele wereld naar ons zelf toe, ten koste van de lokale bevolking in andere werelddelen. Het ligt voor de hand dat de nieuwe supermachten (China, India, Mexico, Indonesië, Brazilië, enzovoort) ongeveer net zo te werk zullen gaan. Maar deze keer trekken wij aan het kortste einde.

Zij zijn groot en wij zijn klein…

Als wij accepteren dat andere landen in de toekomst steeds meer over ons lot beslissen dan moeten wij vooral blijven denken zoals wij denken en blijven doen zoals wij doen. Dat betekent vooral klein denken. en klein doen.

Er heerst in Nederland een welhaast mythische charme rond kleinschaligheid. Want dat is authentiek, ambachtelijk en maatschappelijk verantwoord. Ook ik voel een golf van nostalgisch welbehagen bij dat soort kreten, maar wij verliezen er wel onze zelfbeschikking mee. Lekker klein blijven is geinig totdat je op je bek wordt getimmerd door een gast die twee koppen groter is. Calimero had er voortdurend last van. En daar hadden wij van moeten leren.

Eeuwenlang maakte het exclusieve clubje van Westerse landen de dienst uit in de wereld. Maar dat is nu voorbij. De komende 50 jaar bepaalt China samen met nog een paar van die reuzen hoeveel olie, graan en rijst er naar Europa komt. De bevolking en het inkomen per hoofd van de bevolking zijn buiten Europa keihard gegroeid. Daardoor neemt onze macht en invloed in hoog tempo af.

Dus nu gaan we in hoekje wachten tot het over is…?

Als wij toch nog een poging zouden willen wagen om in de toekomst te kunnen blijven beschikken over voldoende grondstoffen en voedsel voor onze kinderen en kleinkinderen, dan is het een optie om Europa, en dus ook Nederland, mee te laten groeien met de rest van de wereld. Zowel in bevolking als in inkomen per hoofd van de bevolking. Ik zeg niet dat dat moet, ik zeg dat dat de consequentie kan zijn indien wij de welvaart en veiligheid voor onze volgende generaties willen behouden.

Dat klinkt tegenstrijdig, want als ook Europa groeit, en er dus ook hier nog meer mensen bij komen, zou er juist een tekort aan grondstoffen en voedsel kunnen ontstaan. Dat zal inderdaad voor sommige schaarse grondstoffen gelden.

Maar voor veel producten geldt in Europa dat de beschikbaarheid (bijvoorbeeld van groente en zuivel) vooral te maken heeft met de hoeveelheid tijd en geld die wij er in stoppen. Als wij op tijd hadden geïnvesteerd in de uitbreiding van onze melkproductie, hadden wij de gevolgen van de melkpoeder-crisis kunnen beperken. Bij een grotere bevolking is er meer arbeidskracht beschikbaar om dit soort uitbreidingen te realiseren.

Nederland is toch al te vol?

Was Nederland niet het dichtstbevolkte land ter wereld?

Tja, dat wordt inderdaad vaak gezegd.
Maar het is niet waar.

Er zijn grotere landen die veel dichter bevolkt zijn dan Nederland zoals Bangladesh, Zuid-Korea en Taiwan. Zuid-Korea en Taiwan zijn zeer succesvolle economieën die hun invloed steeds meer doen gelden en steeds makkelijker over hun eigen lot kunnen beschikken. Bangladesh is nog erg arm, maar wel sterk in opkomst. De Bengaalse economie groeide in 2012 zelfs met ruim 6 procent!

Verder zijn er talloze grote stedelijke gebieden in de wereld, zo groot als een Nederlandse provincie, maar met even veel inwoners als ons hele land. Denk daarbij aan Seoul, Osaka, Shanghai, enzovoort. Dit soort metropolen laat zien dat plekken met miljoenen mensen op een klein oppervlak enorm krachtig en rijk kunnen zijn.

Nogmaals, ik zeg niet dat het wenselijk is, maar stel je voor dat wij de Nederlandse bevolking zouden willen verdubbelen, zodat Nederland haar economische kracht ten opzichte van andere landen behoudt. Kan dat dan?

Er zijn landen die laten zien dat, wanneer je het echt wil en ook wanneer je het helemaal niet wil, een bevolking in minder dan 25 jaar kan verdubbelen. Daarvoor is een jaarlijkse bevolkingsgroei van 3% nodig. Volgens de World Bank bleek dat in 2012 voor 15 landen te gelden.

Echter, de condities waaronder de bevolkingsgroei in die landen plaatsvindt zijn meestal erbarmelijk. Wat daar vooral gebeurt is dat de getto’s steeds voller worden. Indien wij willen dat het welvaartspeil in de toekomst voor alle Nederlanders hoog is, dan zal een verdubbeling van de bevolking over meer jaren moeten worden gespreid. Laten wij uitgaan van 50 jaar en verkennen of dat mogelijk is. Daarvoor is een jaarlijkse bevolkingsgroei van 1,4% nodig. Anno 2013 hebben 93 landen een bevolkingsgroei van 1,4%, dus dat is niet heel erg bijzonder. Wellicht is zo’n aanwas dus ook haalbaar voor Nederland.

Waar vinden wij de ruimte voor een uitbreiding van de Nederlandse bevolking?

Bevolkingsgroei is zowel een demografisch als een ruimtelijk vraagstuk. Want hoe komen wij aan de mensen, en hoe komen wij aan de ruimte om die mensen te huisvesten? De gemiddelde bevolkingsdichtheid in Nederland is ongeveer 500 inwoners per km2. Maar in de steden is die dichtheid veel hoger. Zo wonen in steden zoals Den Haag en Leiden gemiddeld circa 5.000 inwoners op een vierkante kilometer. In Amsterdam, Delft en Zoetermeer geldt een dichtheid van circa 4.000 Inwoners per km2. In Utrecht en Nijmegen is de dichtheid circa 3.000 inwoners per km2.

Wat nu al mogelijk is in al deze Nederlandse steden, moet ook mogelijk zijn in nieuwe steden en stadsdelen. Laten wij voor het gemak uitgaan van 3.000 inwoners per km2 in nieuw te be(bouwen) gebieden. Dat betekent dat wij voor iedere miljoen extra inwoners 333 km2 grond moeten zien te vinden.

Op basis van dat uitgangspunt benoem ik hieronder 8 scenario’s dan wel locaties waar tezamen ruimte is voor 17 miljoen nieuwe Nederlanders; een verdubbeling van de huidige Nederlandse bevolking.

Scenario 1: Randstad

Nederland beschikt over een paar leuke steden maar kent geen enkele metropool van internationale omvang. De bevolking van Nederland kan stevig worden uitgebreid door in ieder geval Amsterdam, Rotterdam en Den Haag aan elkaar te laten groeien tot één stad. Tussen die steden in, bijvoorbeeld ter hoogte van Alphen aan den Rijn, kan een volledig nieuw stadscentrum worden gebouwd dat als kerngebied van ‘Holland City’ fungeert. Maar een echte grote slag kan geslagen worden tussen Rotterdam en Utrecht. Daar ligt een zeer groot en zeer leeg gebied. Deze totale verdichting biedt ruimte aan circa 2 miljoen inwoners.

Wat gebeurt er dan met het Groene Hart? Goede vraag. Zouden ze zich in Shanghai, Seoul en Mumbai ook met dat soort dingen bezig houden? Ik schat in van niet. Verstedelijking en natuur gaan meestal niet zo goed samen. Wie kiest voor groei zal zich er misschien bij moeten neerleggen dat de natuur onder druk komt te staan. Misschien moet het gehele Groene Hart worden verplaatst naar gebieden rond de Veluwe, of naar het noorden van Nederland. Dat klinkt als een afschuwelijk offer en dat is het ook. Maar als er ooit gekozen zou worden om Nederland verder te laten groeien, is dit wellicht een keuze waar wij voor komen te staan.

Scenario 2: Het Noorden

Vooral de noordelijke provincies zijn zeer dun bevolkt. Daar is in principe ruimte om veel mensen te huisvesten. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe kunnen in theorie allemaal een miljoen inwoners extra huisvesten. Dan nog is er ruimte voor recreatie en rust. Dit deel van Nederland telt vele duizenden vierkante kilometers zonder bebouwing.

Vooral de provincie Groningen biedt goede kansen. Deze provincie heeft reeds een middelgrote stad (Groningen: 190.000 inwoners) en ligt relatief dichtbij Duitse ‘powerhouses’ zoals Hamburg, Bremen en Bremerhaven. Waarom dus niet het economisch meest achtergestelde gebied van Nederland (Noordoost-Groningen) transformeren tot een van de meest verstedelijkte gebieden van het land? Maak en passant Delfzijl tot een semi-wereldhaven, die stad kan nog veel meer profiteren van het scheepvaartverkeer richting Hamburg en Bremerhaven.

Ook het oosten van Drenthe is betrekkelijk leeg en niet zo populair bij toeristen en investeerders. Hierdoor is de grond er nog erg goedkoop. Wellicht dus een geschikte plek om een significante bevolkingsgroei te projecteren? Helaas liggen er weinig steden van betekenis in het naastgelegen Duitse achterland. Er zullen dus niet zo veel kansen zijn om de economische synergie met de buren uit te breiden. Daardoor kan Oost-Drenthe wellicht fungeren als een gebied waar ouderen rustig kunnen wonen. Friesland is wellicht een mooie plek om als longen en nieren van (Noord)Nederland te fungeren. Laat dat lekker leeg met veel plassen, weilanden en rustieke historische dorpjes. Die Friezen zijn trouwens toch zo koppig dat ze weinig moeten hebben van verstedelijking.

Scenario 3: Noordzee

De Noordzee is voor een groot deel betrekkelijk ondiep. Nederland heeft de technologie en ervaring in huis om daar eilanden te bouwen die kunnen worden bebouwd met hoogwaardige woon- en werk-milieus. De Tweede Maasvlakte laat zien dat een stuk grond, groot genoeg om circa 100.000 inwoners te huisvesten, in 5 jaar kan worden aangelegd. De Flevopolders en de Palm-eilanden in Dubai tonen dat dat op nog veel grotere schaal kan. Het binnen 50 jaar realiseren van een serie eilanden in de Noordzee van zo’n 1.000 km2 waar 2 miljoen mensen kunnen wonen, werken en recreëren lijkt daarom zeker niet onmogelijk.

Scenario 4: Limburg

De Nederlandse grensstreken zijn traditioneel weinig populair. Die gebieden zijn dun bevolkt en de grond- en huizenprijzen zijn er relatief laag. Toch zijn het juist deze gebieden die grote economische potentie hebben, met name in Zuid-Nederland. Limburg ligt op minder dan een uur rijden van Duitse giganten zoals Keulen, Düsseldorf, Essen, Dortmund en Duisburg. Deze steden maken deel uit van de ‘Rijn-Ruhr Metropool’, met 10 miljoen inwoners het grootste verstedelijkte gebied van Duitsland. De RRM is daarmee ook een van de krachtigste economische motoren van het Europese continent. Wanneer Limburg wordt uitgebreid met 2 miljoen inwoners kan optimaal worden geprofiteerd van de economische kansen die geboden worden door de ligging naast de RRM. Vooral Noord- en Midden-Limburg beschikken over vele honderden vierkante kilometers grond zonder veel bebouwing. Daar zou het moeten lukken.

Scenario 5: Flevoland

Flevoland is even groot als de Randstad, ontzettend leeg en ligt dichtbij de Randstad. Prima plek dus om een ‘MetroPolder’ van 5 miljoen inwoners te realiseren. Een uitstekende moderne tegenhanger voor al het behoudende geneuzel uit traditionele machtsbolwerken zoals Amsterdam, Den Haag en Hilversum. En eigenlijk de enige plek waar Nederland op het vlak van architectuur en stedenbouw met een echte schone lei kan beginnen. De welstand afschaffen en iedereen zo hoog, zo groot en zo mooi of lelijk laten bouwen als hij zelf wil. Alleen hier een speciaal 0-procent tarief op bouw-activiteiten invoeren, ook voor buitenlandse bedrijven. Schrap nog wat andere belastingen voor ondernemers en je hebt een speciale economische zone, vergelijkbaar met succesvolle Chinese steden zoals Shenzen.

Scenario 6: Zeeuws-Vlaanderen

Economische activiteit en huizenprijzen zijn er nauwelijks vooruit te branden. Toch ligt Zeeuws Vlaanderen, voor wie bereid is in een iets breder perspectief te kijken, op een zeer strategische locatie. Want Zeeuws Vlaanderen is de directe buur van de Vlaamse Ruit. Kende u die nog niet? De Vlaamse Ruit (ook wel Vlaamse Diamant) is een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. Het gebied is zo groot als de Nederlandse provincie Zeeland maar telt wel 4 miljoen inwoners. 4 Miljoen? Ja hoor, want Gent, Brussel en Antwerpen maken er deel van uit.

Voor het Zeeuwse plaatsje Sas van Gent ligt Gent 2 X zo dichtbij als het in de eigen provincie gelegen Vlissingen, ligt Brussel 2,5 X zo dichtbij als Amsterdam en ligt Antwerpen 3 X zo dichtbij als Rotterdam! We lijken in Nederland wel eens te vergeten dat er direct onder de Randstad nog een Randstad ligt. De Vlaamse Ruit beschikt trouwens net zoals de Randstad over een wereldhaven (Antwerpen) en heeft internationaal misschien nog veel meer invloed dan de Randstad (want Brussel).

Behalve dat Zeeuws Vlaanderen op een steenworp van deze giganten ligt, is Zeeuws Vlaanderen ook een prima doorvoerkanaal voor spoor- en wegverkeer richting de Metropool Lille-Kortrijk. De wát-Metropool, is er nóg een? Jawel, en deze komt uit nog onverwachtere hoek. Op minder dan 75 kilometer rijden (3 keer zo kort als naar Amsterdam!) van het Zeeuwse plaatsje Sas van Gent bevindt zich het stedelijke lint Kortrijk-Mouscron-Tourcoinq-Roubaix-Lille. Langs deze lijn van 20 kilometer lengte wonen maar liefst 2 miljoen Belgen en Fransen.

Tot slot ligt ligt Zeeuws Vlaanderen direct naast Knokke, de eerste van een reeks badplaatsen die doorloopt tot het Noord-Franse Calais. Calais ligt op slechts 1,5 uur rijden van de Zeeuwse plaats Cadzand en vormt het Europese doorvoerpunt voor treinverkeer naar het Verenigd Koninkrijk. Kortom, het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid niet vele miljarden investeert in Zeeuws Vlaanderen. Samen met Limburg is Zeeuws Vlaanderen het meest onderschatte deel van ons land. Dus in het kader van een stevige bevolkingsgroei van Nederland: laten wij Zeeuws Vlaanderen ook 1 miljoen inwoners extra gunnen! Er is in ieder geval ruimte genoeg.

Scenario 7: Brabantse Stedenrij
De Brabantse Stedenrij is een van de meest succesvolle economische regio’s van Nederland en Europa. In Brabant laten zij zien hoe je op eigen kracht speler wordt op de Internationale markt voor high-tech. Daarbij is de Brabantse Stedenrij een van de meest succesvolle toeristische bestemmingen van Nederland. Geen praatjes maar gewoon werken, groeien en innoveren. In Brabant weten ze dus vast wel raad met 1 miljoen extra inwoners. Met name tussen Tilburg en Eindhoven is veel ruimte te vinden. Ten oosten van Eindhoven is ook nog veel onbebouwde grond.

Scenario 8: Gaatjes vullen

Scenario 8 betreft een optelsom van al het kruimelwerk dat de afgelopen jaren door onze overheid is bedacht. Een uitbreidingswijkje hier en een nieuw stadskerntje daar. Het zet allemaal geen zoden aan de dijk maar binnen de context van dit artikel fungeert het als prima sluitpost voor het bij elkaar schrapen van het laatste miljoen.

Voilá, ruimte voor 17 miljoen inwoners erbij, een verdubbeling van de Nederlandse bevolking in 8 scenario’s.

De ruimte lijkt er dus nog te zijn. Maar waar halen wij al die mensen vandaan?

Hieronder geef ik 8 scenario’s om de bevolkingsgroei van Nederland stevig aan te wakkeren.
Uiteraard vormen deze scenario’s ook weer een nachtmerrie voor degenen die houden van rust en kleinschaligheid. En sommige scenario’s neigen naar het volstrekt absurde. Het is maar om de gedachten te prikkelen; stel nu dat wij Nederland stevig willen laten groeien, hoe doen wij dat dan? Wie meer realistische suggesties weet mag het zeggen.

Scenario 1: Binnen de EU blijven

Om te beginnen een hele simpele maatregel; wij blijven binnen de EU. Door onze open grenzen zal onze bevolking de komende jaren vanzelf toenemen. Yup, er komen massa’s immigranten uit bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije bij. Of wij dat nu willen of niet. Als de Oekraïne ooit EU-lid wordt, dan komt de stroom immigranten pas echt goed op gang. De Oekraïne heeft meer inwoners dan Roemenië en Bulgarije bij elkaar. En de inwoners van de Oekraïne zijn ongeveer 4 keer zo arm als Roemenen en Bulgaren. Dus die zijn gegarandeerd geïnteresseerd in een enkeltje Nederland.

Scenario 2: Kinderen krijgen stimuleren met fiscale voordelen

Tja, we hebben al de Kinderbijslag. Maar wie zegt dat het daarbij moet blijven?
Geef bijvoorbeeld een hogere hypotheekrente-aftrek aan stellen/ouders met kinderen. Zorg dat alle leermiddelen voor kinderen tot 18 jaar op kosten van de school zelf zijn. Maak toegang tot alle door de overheid gesubsidieerde musea en attracties gratis voor kinderen. Paspoorten en identiteitspapieren dienen voor kinderen gratis te zijn. Het afleggen van rij-examens (theorie en praktijk) bij het door de overheid gesubsidieerde CBR dient gratis te zijn voor kinderen tot 18 jaar. Alle verzekeraars worden verplicht om kinderen tot 18 jaar gratis mee te verzekeren. Mensen met kinderen krijgen 1000 Euro korting op de inkomstenbelasting. Enzovoort, zo moeilijk is het niet. Zolang te hoge overheidstarieven maar geen ontmoediging vormen voor het krijgen van kinderen.

Scenario 3: Moedig adoptie van buitenlandse kinderen aan

Adoptie is in Nederland een behoorlijke heisa. Als wij zouden willen dat de Nederlandse bevolking groeit kunnen wij adoptie een stuk makkelijker maken door adoptie-procedures van kinderen uit niet-EU landen te vereenvoudigen en versnellen. En vanwege een evenwichtige spreiding; voer een voorkeursbeleid ten aanzien van kinderen uit landen die nog niet zo sterk in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Scenario 4: Nodig immigranten uit

Nodig zo veel als mogelijk hoog opgeleide buitenlanders uit niet-EU landen uit om alsjeblieft zo snel mogelijk naar Nederland te emigreren.

Scenario 5: Maak studeren aan hogescholen en universiteiten in Nederland gratis

Want dat zal grote stromen buitenlandse studenten trekken die elders de hoofdprijs betalen.

Scenario 6: Maak Nederland leuker

Sluit boeven op of zet ze aan de dwangarbeid in plaats van ze op cursus te sturen, dan wordt Nederland weer veilig. Maak de straten echt schoon, schakel daar maar die boeven voor in. Een schoon en veilig land is niet alleen voor ons leuk, maar het zal drommen immigranten trekken die ook graag in een nette buurt willen wonen. Bouw in Nederland toeristische attracties die zo spectaculair zijn dat mensen vanuit de hele wereld naar Nederland komen om ze te zien. Zoals die kunstmatige berg waarop je kan wielrennen en skiën. Voer een maximumprijs in voor drankjes, maaltijden en overnachtingen in de horeca, zodat mensen weer voor hun plezier uitgaan en op vakantie gaan in Nederland. Geef horeca-personeel een wettelijke lach-verplichting zodat je in Nederland tijdens het uitgaan en vakantie vieren weer het gevoel hebt ergens te gast te zijn. En doe ‘for crying out loud’ iets aan dat snertweer. Bouw desnoods een glazen koepel over Scheveningen zodat je ook ‘s winters in je badpak kan lopen.

Anything! Maar zorg er voor dat de wereld weet dat Nederland niet de hoofdstad van Kopenhagen is en maak alsjeblieft een einde aan het imago van Amsterdam als hoofdstad van drugs, diefstal en prostitutie. Zorg dat Nederland een ‘place to be’ is waar iedereen graag wil zijn en blijven.

Scenario 7: Lok spijtoptanten

Maak een inkeer-regeling voor voormalige Nederlanders die hun heil elders hebben gezocht (Canada, Australië, enzovoort). Bij medeneming van hun vermogen naar Nederland geldt geen vermogensrendementheffing. Schaf die vervloekte heffing sowieso af.

Scenario 8: Beloon goede opvoeders

Beloon ouders voor het succesvol opvoeden van hun kinderen. Geef ouders een fiscaal voordeel van 1000 Euro als hun kinderen tot hun 18e jaar niet in aanraking zijn geweest met justitie. Leg er nog eens 1000 Euro bovenop als die kinderen voor hun 18e een HAVO of VWO diploma behalen. Betaal dat overigens door ouders waarvan de kinderen wel in aanraking komen met justitie extra te belasten.

En nu dan…?

Zo, dat waren 8 ruimtelijke en 8 demografische scenario’s om de bevolkingsgroei stevig te stimuleren

Kom je daarmee aan een verdubbeling in 50 jaar? Geen idee.

Wat ik wel weet is dat wanneer de groei van de bevolking en de groei van het inkomen per hoofd van de bevolking in Nederland zullen achterblijven ten opzichte van de rest van de wereld, wij op termijn de speelbal worden van verre grootmachten die totaal geen belang hebben bij de welvaart en veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen.

Of dat betekent dat Nederland persé moet groeien? Ik weet het niet.
Maar doorgaan zoals wij dat altijd hebben gedaan leidt uiteindelijk tot het verlies van onze zelfbeschikking.

Nederland, word wakker! En doe iets voordat in Beijing, New Delhi, Ryadh, Saigon and Manilla wordt bepaald hoeveel melk, brood en fruit er beschikbaar is voor onze kinderen en welke prijs daarvoor moet worden betaald!

Als wij in Europa en vooral in Nederland zelf de touwtjes in handen willen houden kan dat alleen maar door iets drastisch te veranderen.

Want doen en denken zoals wij de afgelopen 50 jaar hebben gedaan heeft ons gebracht waar wij nu zijn.

Moeten wij, zoals in dit artikel besproken, reusachtig groeien?
Moeten wij heel Nederland verkopen en opheffen, alle Nederlanders een zak poen geven en verder veel succes wensen?
Moeten wij Uncle Sam bellen en vragen of wij alsjeblieft een officiële Amerikaanse kolonie mogen worden?
Moeten wij gewoon een deelstaat worden van Duitsland? Als de Denen en Oostenrijkers dat ook doen zijn wij onderdeel van een écht land dat nog iets te vertellen heeft in deze wereld. Alleen moeten wij dan wel Duits gaan spreken met onze kindertjes.

Of toch maar doormodderen, want het zal heus wel meevallen als China, India en Indonesië onze bazen zijn.

Uw gedachten graag…


(2055 views)

1 Comment on Hoe Nederland haar bevolking kan verdubbelen

  1. André van Zon // January 28, 2015 at 10:09 pm //

    Als je stelt “Moeten wij Uncle Sam bellen en vragen of wij alsjeblieft een officiële Amerikaanse kolonie mogen worden?” ‘vergeet’ je dat we 70 jaar geleden al ingelijfd zijn door Amerika.
    We hoeven dat niet te vragen, we zijn al hun kolonie.

Comments are closed.