Nederland mag kiezen: groeien of vermorzeld worden


Waar denkt u dat de de komende eeuw beslist wordt hoeveel drinkwater, aardgas en olie wij in Nederland zullen hebben:

den haag
hier?

shanghai
of hier?

De laatste maand staan er veel leuke berichten in de krant. Het vertrouwen in onze economie neemt toe, de dekkingsgraad van onze pensioenfondsen is bijna volledig hersteld, de aandelenkoersen schieten omhoog, banken willen makkelijker leningen gaan verstrekken en de huizenmarkt zou de bodem bijna hebben bereikt. De crisis is eindelijk voorbij en al die doemdenkers hebben ongelijk gekregen.

In zekere zin wil ik dit best geloven. Wellicht hebben wij na 5 jaar economische misère het ergste voorlopig achter ons gelaten. Maar daarmee is echt alles gezegd.

Want de economische groei die wij de komende tientallen jaren in Nederland en de rest van Europa gaan zien is nog geen schaduw van wat er in Azië, Zuid-Amerika en Afrika gebeurt en gaat gebeuren.

De economieën van landen zoals China en India, maar ook Indonesië, Brazilië, Turkije, Saudi Arabië, Thailand, Vietnam, Philippijnen enzovoort, groeien zó hard, dat deze landen over 25 jaar de baas in de wereld zijn.

Als de economische politiek van Europa blijft zoals die de afgelopen decennia is geweest, worden Europeanen tegen de helft van de 21e eeuw de internationale onderknuppels.

Hoe kon het allemaal zo vreselijk mislopen in het ooit zo machtige Europa?

Globalisering.

Globalisering werd ooit gepresenteerd als het wondermiddel dat de hele wereld en vooral het rijke Westen nog rijker zou maken. In de 20e eeuw hadden de toenmalige ‘ontwikkelingslanden’ een overschot aan inwoners die niets te doen hadden. Miljarden straatarme aardbewoners zaten op de bank (als zij die al hadden) te wachten tot de dag voorbij was. In rijke landen zoals Nederland hadden wij juist een overschot aan geld.

Daarom konden wij heel goedkoop buitenlandse arbeidskrachten inhuren om vervelende klusjes te doen. Ik heb het niet over de miljoenen Turken, Marokkanen, Vietnamezen, enzovoort, die in het Westen zijn gaan wonen. Ik heb het niet over de honderden miljarden die door deze ‘gast-arbeiders’ zijn verdiend. Neen, want die poen pompten zij nog voor een belangrijk deel terug in onze economie.

Ik heb het over de duizenden miljarden aan Westers geld waarmee wij de naar het buitenland verplaatste productie hebben betaald. Geld dat nooit meer naar ons terug zal komen.

Door al die goedkope buitenlandse arbeid zouden de producten en diensten voor inwoners van Westerse landen uiteraard wel veel goedkoper worden. Kortom; een win-win situatie: de arme mensjes hadden werk, en wij kregen meer welvaart.

Wat hebben wij ons in de maling laten nemen.

Want niks werd voor ons goedkoper.

Die goedkope arbeid in vooral Azië was er vooral om de winstmarges en bonussen voor Westerse groot-aandeelhouders en topmanagers tot exorbitante hoogtes te laten stijgen. De globalisering heeft een nieuwe categorie superrijken geschapen die zich volledig buiten de echte wereld hebben geplaatst. Dit verschijnsel heeft in de Verenigde Staten surrealistische vormen aangenomen. Nooit eerder had daar zo’n klein deel van de bevolking zo’n groot deel van het geld, de aandelen en het onroerend goed in handen. Maar vergis u niet in Europa. Ook bij ons werden de rijken de afgelopen decennia onevenredig veel rijker.

Maar voor de gewone burger in een land zoals Nederland is er door de globalisering vrijwel niets goedkoper geworden. Prijsstijgingen zijn de afgelopen jaren zelfs consequent hoger geweest dan de stijgingen van de lonen. De gewone Nederlandse burger wordt dus gewoon iedere dag armer.

Erger nog, met de globalisering hebben wij ons eigen economische graf gegraven. De vroegere ontwikkelingslanden hebben de globalisering als springplank kunnen gebruiken om uit te groeien tot wereldmachten.

Veel van die landen hebben een enorme bevolking. Het welvaartsniveau per inwoner hoefde maar geleidelijk te stijgen om de economieën van deze landen te doen exploderen. Hierdoor konden deze landen hoogwaardige industrieën opbouwen waardoor in het Westen miljoenen banen verloren gingen.

In veel Westerse landen, vooral in Europa, groeit de bevolking nauwelijks of krimpt de bevolking zelfs. Daardoor zullen de economieën in Europa nog maar weinig groeien. In sommige landen is niet uit te sluiten dat de economie gedurende een groot aantal jaren zal krimpen.

Maar ach, denken veel mensen, die welvaartsgroei in Azië houdt ook een keer op.
Dan zijn de Chinezen net zo rijk als wij. Nou en? Het is ze gegund.

Maar ze zijn dan wel met 1,5 miljard!

Als het welvaartsniveau van China en India doorgroeit tot dat van ons, dan zijn de Chinese en Indiase economie bij elkaar 6 keer zo groot als de totale Europese Unie! De huidige Europese grootmachten zoals Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië zullen daarbij volkomen in het niet vallen.

Het is inmiddels duidelijk dat de hoeveelheden grondstoffen op aarde beperkt zijn. Erger nog, er is gewoon veel te weinig drinkwater, olie, graan, enzovoort, om de steeds verder uitdijende wereldbevolking te kunnen bedienen. Hierbij geldt al sinds mensenheugenis simpelweg het recht van de sterkste. Wie het hardst kan slaan, krijgt het meeste.

Tot op heden hing Nederland altijd onder de veilige vleugels van onze bevriende buurlanden. Daardoor waren wij altijd sterk genoeg om een groot deel van de waardevolle grondstoffen naar ons toe te harken. En wij bepaalden wat er over bleef voor de armere landen.

Maar wat gebeurt er als onze grote broertjes niet meer de baas op het schoolplein zijn? Dan worden wij economisch en met een beetje pech militair vermorzeld.

Als straks 5 miljard Aziaten net zo rijk zijn als wij, dan verdelen zij de grondstoffen. Wij krijgen dan wat er over is. En dat zal mogelijk leiden tot bittere armoede in grote delen van Europa. Bent u daar klaar voor?

Dan moeten wij maar autarkisch worden. Verbouwen wij allemaal onze eigen uien in onze achtertuin en zetten wij een zonnepaneel op ons dak. Zijn wij mooi onafhankelijk van de nieuwe wereldmachten.

De naïviteit!

Wat deden wij toen wij de baas waren in de wereld en wij vonden dat er niet genoeg olie uit de kraan kwam? Wij bombardeerden oliestaten in het Midden-Oosten en stuurden er soldaten en tanks naartoe.

In andere landen kochten wij gewoon alle graan, vlees en koffie op zodat deze grondstoffen onbetaalbaar en onbereikbaar werden voor de lokale bewoners.

Naarmate onze waardevolle grondstoffen, zoals aardgas en schoon drinkwater, schaarser worden, en de economieën van vooral China en India groeien, zullen deze landen steeds meer water en gas bij ons opkopen. Worden wij daar rijk van? Alleen de toplaag van de water- en energiebedrijven. De rest van ons zit gewoon ‘s winters in een koud huis en drinkwater gaat straks voor Nederlanders op de bon! En dat scenario gaat er nog van uit dat de nieuwe wereldmachten geen militaire middelen inzetten om ons gas en water op te halen.

Er is maar één oplossing om te voorkomen dat wij in de tweede helft van de 21e eeuw niet vermorzeld worden door vooral Aziatische grootmachten: de grootste volksverhuizing uit de geschiedenis van de mensheid.

Wij moeten hoogopgeleide Chinezen, Indiërs, Vietnamezen, Koreanen, enzovoort, verleiden om zich in Europa te vestigen. Met tientallen miljoenen tegelijk!

Wij zullen ‘Asia’s finest’ moeten lokken met alles wat er goed is aan Europa. Zoals de geweldig mooie steden (Londen, Parijs, Rome, Amsterdam), de ongekende vrijheid, het milde klimaat, de politieke stabiliteit, het schone milieu, enzovoort.

De Europese Unie moet van 500 miljoen inwoners uitgroeien tot een wereldmacht met een bevolking van tenminste 1 miljard om nog een beetje mee te tellen op internationaal niveau. Alleen op die manier kunnen wij zo sterk worden dat wij in de toekomst zelfbeschikking behouden.

Daartoe dienen alle gangbare dogma’s over wat ‘vol’ is overboord te worden gezet.

Nederland ‘vol’? Doe toch normaal.
In Mumbai wonen 17 miljoen mensen op een oppervlak zo groot als Zuid-Limburg.
In Jakarta wonen 27 miljoen mensen op een stuk grond zo groot als Drenthe.

Uiteraard ligt het niet voor de hand dat het aantal inwoners van Nederland de komende decennia gaat verdubbelen. Want Nederland heeft na Malta de hoogste bevolkingsdichtheid van de Europese Unie.

Echte grote uitbreidingen van de Europese bevolking zouden kunnen worden opgevangen in landen waar veel meer lege ruimte is. De dunst bevolkte landen van de EU zijn Zweden en Finland. Er woont een handje vol mensen op een oppervlak waarop met gemak 100 miljoen inwoners kunnen worden gehuisvest. Maar er is een reden waarom die 100 miljoen mensen er nog niet uit zichzelf zijn gaan wonen: het is er verrotte koud.

Het zuiden van Scandinavië schijnt nog mee te vallen. Maar wanneer ik dit schrijf (7 november 2013) is de minimum temperatuur in Stockholm reeds gedaald tot 3 graden Celsius. Dat vind ik vrij beroerd. Het noordelijker gelegen Kiruna biedt morgen zelfs min 8 graden! Maar de winter moet nog beginnen. Het is niet reëel om in zon gribus een significante uitbreiding van de Europese bevolking te projecteren.

Zoiets kan bijvoorbeeld wel in Portugal plaatsvinden. Het land is ongeveer 3 keer zo groot als Nederland maar er wonen maar 10 miljoen mensen. In Zuid-Korea wonen op een zelfde oppervlak ongeveer 50 miljoen mensen. Het zelfde geldt voor het nog wat grotere Bulgarije. Het land heeft een prima klimaat en met het oog op landen zoals Zuid-Korea passen er in Bulgarije nog best 40 miljoen mensen bij.

De Baltische staten zijn nog erg leeg, daar kunnen ook nog makkelijk 50 miljoen inwoners bij. Een beetje koud in de winter maar het valt nog mee. Spanje heeft nog enorm veel ruimte maar in de zomer zijn de binnenlanden slecht bewoonbaar. De klappers moeten komen van grote, relatief dun bevolkte landen met een goed klimaat, zoals Roemenië en Frankrijk. Ik zeg; Frankrijk mag naar 200 miljoen inwoners. Daar is het land groot genoeg voor.

Ook Nederland mag zijn steentje bijdragen. Als ik vanuit de Randstad naar Groningen rijd zie ik na een uur één grote leegte. Laten wij niet kinderachtig doen en alvast rekenen op 25 miljoen inwoners voor ons kikkerlandje. Ook Duitsland mag naar 150 miljoen. Zo vullen wij de EU tot een krachtige en zelfbeschikkende wereldmacht. Alleen onder die omstandigheden heeft Nederland een kans om de baas te blijven over haar eigen gas, water, pensioenen, enzovoort.

Hé ik vind dit ook niet leuk. Nederland naar 25 miljoen inwoners? Het zal voor de meeste mensen als een nachtmerrie klinken. Of alsof ik helemaal gek geworden ben. Maar ik word liever vandaag beschuldigd van grootheidswaanzin dan dat mijn kinderen leven in een Nederland dat ten onder gaat aan kleinheid.

Nederland, word wakker! En doe iets voordat in Beijing, New Delhi, Ryadh, Saigon en Manilla wordt bepaald hoeveel melk, brood en fruit er beschikbaar is voor onze kinderen en welke prijs daarvoor moet worden betaald. Als wij in Europa en vooral in Nederland zelf de touwtjes in handen willen houden kan dat alleen maar door groot te denken en groot te doen. Doormodderen in middelmatigheid wordt onze gegarandeerde ondergang.


(1785 views)