Regering wil dat alles duurder wordt…


Tja, het was weer even schrikken vandaag.

Ons kabinet heeft namelijk het doel (1) dat de belasting op arbeid omlaag gaat.
Om dat te financieren wordt een ingrijpend middel (2) ingezet; vrijwel alle producten en diensten worden voortaan onder het hoge BTW-tarief van 21% geplaatst. Helaas is het gevolg (3) dat alles duurder gaat worden.

Althans, zo is de uitleg die wij in de kranten lezen.

In principe zullen bij uitvoering van de huidige kabinetsplannen (juni 2015) inderdaad al die dingen gebeuren. Echter: doel, middel en gevolg zijn in deze uitleg volkomen door elkaar geschud. Onze overheid wil namelijk iets volstrekt anders dan waar het nu op lijkt.

Wat is er ècht aan de hand?

Onze overheid heeft als doel (1) dat alles duurder wordt.
Om dat voor elkaar te krijgen wordt als middel (2) de BTW verhoogd.
Bijkomend gevolg (3) is dat er geld vrijkomt om bijvoorbeeld de belasting op arbeid te verlagen.

overheid wil dat alles duurder wordt

Ach kom nou, want een onzin. Waarom zou onze overheid nu willen dat alles duurder wordt?
Wel, onze overheid heeft de afgelopen jaren honderden miljarden Euro’s geleend.
Dat moet allemaal een keer worden terugbetaald.
Ondertussen moet onze overheid de rente zien op te hoesten.

Het probleem is dat er nauwelijks inflatie is.
Hierdoor willen die vervelende schulden maar niet verdampen.
De rente lijkt echter wel te stijgen waardoor de ‘maandlasten’ van onze overheid rap toenemen.

Verdikkies, hoe dit op te lossen zonder botweg het tarief van de inkomstenbelasting op te voeren? Want dat pikt niemand.

Heel simpel; je schuift alles wat nu nog onder het BTW-tarief van 6% valt door naar 21%.
Dat heeft voor onze overheid 2 belangrijke voordelen:
– Het levert direct meer belasting op.
– Het zet een golf van prijsverhogingen in werking. Dat zal bijna vanzelf leiden tot een nominale verhoging van de lonen. (In realiteit houdt u natuurlijk geen cent over.) Dat leidt weer tot een nieuwe verhoging van prijzen. Door de spiraal die hiermee ontstaat kan de overheid de komende jaren ‘gratis’ haar schuldenpositie verlichten.

Kortom; uw overheid doet voorkomen alsof zij u wil helpen met lagere belastingen op arbeid. Als een bijkomend gevolg is dat alles duurder wordt, dan word ik argwanend. Want juist inflatie is in het belang van onze overheid. Als er ‘per ongeluk’ iets gebeurt dat toevallig heel erg handig is voor onze overheid, dan is het de vraag of het ‘bijvangst’ was, of dat het van begin af aan de bedoeling was.

Als er uiteindelijk hetzelfde gebeurt, maakt het dan nog uit wat de intentie van onze overheid was? Ja. Want als een verlaging van de belasting op arbeid niet het doel maar het gevolg is, dan moeten wij nog maar zien of die belastingverlaging er echt komt en hoe die zal uitpakken. We zullen het zien…


(970 views)