De Euro heeft de huizenprijzen NIET verdubbeld!Half Nederland is tegen de Euro. Mede gevoed door populistisch politiek sentiment krijgt de Euro er aan iedere borreltafel van langs. Sommige sprookjes over de Euro worden zo vaak verteld dat mensen het gaan geloven zonder dat ze nog vragen naar enige onderbouwing of bewijsvoering. Een van die hardnekkigste sprookjes is dat de huizenprijzen door de Euro zijn verdubbeld. In dit artikel weerleg ik die onzin. Misschien dat u zo goed wilt zijn om volgende keer aan de borreltafel te verwijzen naar dit betoog?

De Telegraaf van 14 juni 2012 meldt dat volgens de Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch, de Nederlandse huizenprijzen nog met 7% zullen dalen. In de daaronder geplaatste ‘commentaren’ van lezers van de Telegraaf komt bij herhaling dezelfde ongefundeerde onzin naar boven.

Ik citeer:

“Nou en! Ze zijn de laatste tiental jaren met 200% gestegen”

“De prijzen zijn meer dan 100% omhoog gegaan door de komst van de euro”

“dat de Euro kwam stegen de huizen naar het dubbele”

Moet je dit soort geklets serieus nemen? Ja.
Want het is wat veel mensen denken en zeggen.

Dit soort onzin plaatst de Euro keer op keer onterecht in een negatief daglicht en het vervuilt daarmee de afwegingen en discussies rondom de Euro. Zoiets kan er best toe doen in tijden van verkiezingen. Zoals nu (Kamerverkiezingen op 12 september 2012).

Dus daar gaat ie maar weer eens:

De huizenprijzen zijn helemaal niet verdubbeld sinds de invoering van de Euro.
Sterker nog, in de tijd van de gulden stegen de huizenprijzen veel harder!

Hieronder de feiten…

Er zijn in Nederland 3 serieuze partijen die de huizenprijzen registreren; Het CBS, het Kadaster en de NVM.
Het maakt niet zo veel uit welke bron wordt geraadpleegd, want zij wijzen allemaal ongeveer hetzelfde uit.

De NVM beschikt over een handig overzicht van de gemiddelde verkoopprijzen van woningen in Nederland.
Het overzicht gaat terug tot 1985.

Zie http://www.nvm.nl/wonen/marktinformatie/historische_woningmarktcijfers.aspx
en maak je eigen overzichtelijke PDF.

Volgens de NVM was de gemiddelde verkoopprijs van een woning in het eerste kwartaal van 2001 (dus een jaar voorafgaand aan de invoering van de Euro) omgerekend 197.000 Euro.

In het tweede kwartaal van 2008 bereikte de Nederlandse huizenprijzen een voorlopig hoogtepunt: de gemiddelde Nederlandse koopwoning werd voor 250.000 Euro van de hand gedaan.

Ten opzichte van 2001 was dat een stijging van (250.000-197.000)/197.000 X 100% = 27%.
Kortom; sinds de invoering van de Euro zijn de gemiddelde Nederlandse huizenprijzen nooit verder dan met 27% gestegen.

Die stijging van 27% heeft in maar liefst 7 jaar tijd plaatsgevonden.
Dat betekent dat de gemiddelde huizenprijzen in de eerste 7 jaar na invoering van de Euro met slechts 3,5% per jaar zijn gestegen. Wie zijn geld in die jaren vast had gezet in een spaardeposito had een veel beter rendement behaald.

Maar het is nog erger.
Want sinds 2008 dalen de huizenprijzen weer.
In het 4e kwartaal van 2011 is de gemiddelde verkoopprijs van een woning volgens de NVM gedaald tot 223.000 Euro.

Dat betekent dat de Nederlandse huizenprijzen sinds de invoering van de Euro ((223.000-197.000)/197.000 * 100% =) slechts 13% zijn gestegen!

Slechts 13% in 10 jaar tijd!

Dus sinds de invoering van de Euro (nu 10 jaar geleden) zijn de Nederlandse huizenprijzen met een schamele 1,25% per jaar gestegen. Een waardeloos rendement! Iedere bank biedt een doodnormale spaarrekening met een veel betere opbrengst!

En weet u hoe hard de huizenprijzen zijn gestegen vóór de invoering van de Euro?

Laten wij dan eens de periode 1991-2001 bekijken. De laatste 10 jaar waarin de Gulden onze munt was.
Volgens de NVM bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in het laatste kwartaal van 1991 omgerekend circa 77.000 Euro. En zoals reeds aangegeven bedroeg de gemiddelde Nederlandse woningprijs anno 2001 niet minder dan 197.000 Euro.

Daarmee zijn de Nederlandse huizenprijzen in de laatste 10 jaar dat wij met de Gulden betaalden met maar liefst 155% gestegen! In de tijd van de Gulden konden huizenbezitters daarmee ieder jaar een waardestijging van 12% incasseren, 10 jaar lang!

De feiten liggen dus heel anders dan wat slecht ingelichte types u aan de borreltafel willen doen geloven.
Sinds de invoering van Euro zijn de huizenprijzen nauwelijks gestegen.
Dat gebeurde juist ten tijde van de Gulden.

En natuurlijk zijn er types die hier niets van willen geloven.
Want de vraagprijs van een woning in hun straat is wèl verdubbeld vlak na de komst van de Euro.
En het huis van tante Riet was volgens de makelaar opeens ook veel meer waard.

Behalve dat het in die gevallen om vraagprijzen en niet om verkoopprijzen gaat, zijn dit soort individuele voorbeelden allemaal verwerkt in de cijfers van het CBS, het Kadaster en de NVM. Tegenover ieder pand dat wel flink in waarde is gestegen staat een pand waarvan de waarde juist is gekelderd.
Maar de algemene trend in Nederland blijkt uit de cijfers van CBS, Kadaster en NVM.
En die cijfers wijzen uit: sinds de Euro zijn de huizenprijzen nauwelijks gestegen, ten tijde van de Gulden stegen de huizenprijzen veel meer!


(2595 views)

1 Comment on De Euro heeft de huizenprijzen NIET verdubbeld!

  1. Machiel de Vries // June 18, 2012 at 11:11 am //

    Zo is het maar net, Hans! Mooi stuk…

Comments are closed.