Laat Kamerleden zelf tomaten plukken


Gisteren, op 3 maart 2009, was het weer eens tijd voor stoere praatjes in ons landelijke parlement. Werklozen die langer dan een jaar WW ontvangen moeten worden verplicht om elke baan te accepteren, zo vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Desnoods tomaten plukken dus. Maar als Kamerleden zelf werkloos zijn zitten ze liever thuis met een riant wachtgeld.

Hoewel ik zeker vind dat werklozen niet voor eeuwig gratis geld moeten krijgen ben ik wel voor een nuancering van dit beleid, en wel op twee punten.

Ten eerste zijn er nog steeds Nederlanders die zich 40 jaar lang de krampen werken om de uitkering van hun werkschuwe buren op te hoesten. Moeten die Nederlanders na een jaar WW direct tomaten plukken terwijl hun buren nog steeds hun hand ophouden?

Ten tweede, en dat is mijn belangrijkste punt, denk ik dat zo’n regeling voor alle beroepsgroepen moet gelden. Dus ook voor kamerleden zelf. Laten we eens kijken hoe onze kamerleden hun eigen werkloosheidsuitkering hebben geregeld.

Ga daar voor naar parlement.com en verbaas u over de riante regelingen die de kamerleden voor zichzelf hebben georganiseerd!

“Na vertrek heeft een ex-Tweede Kamerlid recht op een uitkering van:
– 80 procent van zijn laatstgenoten schadeloosstelling in het eerste jaar;
– 70 procent van zijn laatstgenoten schadeloosstelling vanaf het tweede jaar.

De uitkering duurt even lang als de het Kamerlidmaatschap heeft geduurd, maar geldt minimaal twee en maximaal zes jaar.”

Pardon? Een kamerlid mag zelf 6 jaar lang z’n handje ophouden terwijl de brave burger tomaten moet plukken? Maar het is nog veel erger, lees en huiver:

“Als een Kamerlid bij zijn vertrek 50 jaar of ouder is en in de 12 jaar daarvoor minstens 10 jaar Kamerlid is geweest, dan loopt de wachtgelduitkering door tot de 65-jarige leeftijd.”

Een beetje handige volksvertegenwoordiger kan dus op basis van 10 jaar werk maar liefst 15 jaar lang geld vangen op kosten van de gemeenschap! In deze tijd van economische recessie is zo’n riante voorziening natuurlijk onhoudbaar. Het is tijd dat de wachtgeldregeling voor kamerleden wordt afgeschaft. Gewoon in de WW die lui, net zoals andere Nederlanders. En dus ook na een jaar tomaten plukken!


(1807 views)

2 Comments on Laat Kamerleden zelf tomaten plukken

  1. Helemaal mee eens, gelijk trekken die handel.

  2. Volledig mee eens! Die rare regeling bestaat nog steeds. PVV, doe hier iets aan! Of hebben jullie inmiddels zelf te veel kamerleden met een wachtgeld?

Comments are closed.