Emile Roemer zet reputatie Nederland op de tocht


Emile Roemer

Emile Roemer, partijleider van de SP, deed vandaag een uitspraak die het imago van Nederland geen goed zal doen. Maar goed, de verkiezingen komen er aan, en Emile Roemer zal, net zoals andere partijleiders, zijn uiterste best doen om in het nieuws te komen. Dat is Emile Roemer deze week in ieder geval gelukt.

Stelt u zich voor dat u bij uw bank € 10.000 in een deposito hebt gestort. Toen u dit deed beloofde de bank u dat u weliswaar 10 jaar lang niet bij uw geld kunt, maar in ruil daarvoor krijgt u ieder jaar 5% rente. Uitgaande van de huidige rentestanden is dat voor u een erg goede deal. Voor de bank is het vervelend om zo’n hoge rente zo lang te moeten betalen. Met de kennis van nu zouden banken nooit meer zulke deposito’s aanbieden. Echter, die 5% rente is u gegarandeerd. Het staat allemaal zwart-op-wit in een schriftelijk contract dat u van de bank hebt gekregen. Allemaal waterdicht dus, pech voor de bank, u krijgt 10 jaar lang uw hoge rente. Afspraak is afspraak.

Uw bank krijgt echter binnenkort een nieuwe directeur. Een van de kandidaten voor deze positie zegt het volgende: “Als ik de baas wordt bij deze bank, geef ik geen rente meer op bestaande deposito’s. De mensen die wij 5% hebben beloofd hebben gewoon pech, ik kom die belofte niet na. Staat het in een contract? Jammer dan. Dat contract verbreek ik eenzijdig.”

Zou u ooit nog 1 Euro bij deze bank onderbrengen? Zou u deze bank ooit nog vertrouwen?
Zou u deze bank wellicht voor de rechter slepen om het geld te krijgen waar u recht op hebt?

Emile Roemer, partijleider van de Socialistische Partij, is op dit moment van plan zich net zo te gedragen als de bovenstaande bank.

Want Nederland is met de andere EU-lidstaten overeen gekomen om een begrotingstekort van maximaal 3 % van het Bruto Binnenlands Product aan te houden. Indien Nederland de norm van 3% overschrijdt dient het, volgens dezelfde Europese afspraken waartoe wij ons hebben verplicht, een boete te betalen aan de EU-kas. Nederland is hiermee akkoord gegaan op een moment dat dit mogelijk en verstandig leek.

Met de kennis van nu oordeelt Roemer dat het aanhouden van een begrotingstekort van minder dan 3% op dit moment niet meer verstandig is. Vandaag heeft hij zelfs gesteld dat Nederland de daarbij behorende boete niet moet betalen.

Nederland is echter wel degelijk in staat om op korte termijn het begrotingstekort terug te dringen tot minder dan 3%. Ook die boete kunnen wij opbrengen. Leuk is het niet, maar wij hebben er ons nu eenmaal toe verplicht.

Kortom; de onder normale condities enige legitieme reden om niet aan je verplichtingen te voldoen (namelijk een situatie waarin het onmogelijk is om aan je verplichtingen te voldoen), is niet aan de orde. Het voornemen van Roemer om de Europese begrotingsrichtlijnen los te laten en een daarbij behorende boete niet te betalen is daarmee geen noodzaak maar niets meer dan een politieke keuze. Een keuze die riekt naar effectbejag en zelfs kiezersmisleiding. Want wie gelooft dat Roemer zijn woorden werkelijk waar gaat maken? Hoe geloofwaardig zijn de woorden van een man die eenzijdig Nederlandse verplichtingen wil opschorten met alle reputatieschade van dien. ‘Afspraak is afspraak’ is kennelijk niet aan Roemer besteed.

Ook als Roemer na de Tweede Kamerverkiezingen (12 september 2012) zijn beloftes niet waarmaakt, speelt hij een gevaarlijk spel. Zijn uitspraken vormen een smet op de degelijke en betrouwbare zakelijke en juridische reputatie die Nederland heeft. Zodra Nederland een onzekere factor wordt in een context van internationale afspraken, kan dit ons internationale bedrijfsleven veel klanten kosten.

Ik begrijp best dat je als partijleider met naderende verkiezingen een beetje wil opvallen.
Maar deze onverantwoorde kletspraat valt mij toch een beetje tegen van een serieuze politieke partij.
Overigens is dit al geen nieuws meer. Want Geert Wilders riep vandaag al weer dat een in Amsterdam geboren verdachte “terug” moest naar Marokko.
Verkiezingsretoriek kan kennelijk altijd nog ietsje curieuzer.


(1521 views)