Twitter is 8.640 keer sneller dan Google


Met enige zorgvuldigheid, creativiteit en dankzij mijn vermogen om zelfs gedurende de nachtelijke uren coherente stukjes samen te stellen, heb ik dit artikel geschreven.

Zodra ik op de knop “Publish” klik hoop ik natuurlijk dat de gehele Internet community gretig op mijn mooie artikeltje springt.

Maar dat gebeurt niet. Ten eerste weet bijna niemand wie ik ben. Ten tweede is het artikel niet interessant genoeg. Ten derde is er Google.

Ten derde wat? Google.

snelheid!

Iedereen die in Nederland iets zoekt op het Internet, gebruikt daarvoor Google.
En wat niet in Google staat, wordt niet gevonden.

Het is voor mij dus van groot belang dat Google mijn artikel vindt en opneemt in haar index.
Want pas dan kunt u mijn artikeltje vinden, het lezen en zeggen “Oh, wat mooi…”.

Gelukkig gaat dat indexeren allemaal automatisch.
Google heeft namelijk “spiders” en “crawlers”.
Dat is gewoon software die het hele Internet afspeurt naar nieuwe dingen zoals mijn artikeltje.

Als ik extreem veel geluk heb heeft de grote kruipende google-spin mijn artikel in 1 dag gevonden. Maar meestal duurt dat enkele dagen. Als ik pech heb een paar weken. Als ik echt pech heb nooit.

Maar laten wij nu eens uitgaan van een voor Google zeer gunstig scenario van 1 dag. Dat klinkt lekker snel. Maar als mijn artikeltje gaat over iets zeer actueels dat morgen niet meer interessant is, dan heb ik niks aan Google.

Gelukkig is er Twitter. Hoezo? Twitter is toch geen zoekmachine zoals Google? Dat is toch niet te vergelijken? Dat is inderdaad waar.

Twitter is veel meer een… een… Tja, wat is Twitter eigenlijk?

Maar tegelijkertijd is Twitter stiekem toch een beetje een zoekmachine. Want aan iedere Tweet kun je enkele “hashtags” toevoegen. Een hashtag is vrij vertaald een “hekje-zoekwoord”. Kortom, een zoekwoord waarop ik wil dat mijn Tweet wordt gevonden. Door er een hekje (hash) voor te zetten begrijpt Twitter dat het een zoekwoord is.

Maar nu komt het interessante…

Als ik een Tweet verstuur is die direct vindbaar binnen Twitter.
Dat duurt hooguit enkele seconden.
Als ik echt pech heb; 10 seconden.

Laten wij voor het gemak maar eens uitgaan van die 10 seconden.
En bij Google duurde het 1 dag.

Twitter indexeert Tweets daarmee 8.640 keer sneller dan Google mijn artikel indexeert.
Mmm…

In die Tweet zet ik natuurlijk gewoon een link naar mijn artikel.
Daardoor kunnen Twitter-gebruikers direct bij mijn artikel komen.

Maar Twitter-gebruikers lijken Twitter (nog) niet primair te zien als een zoekmachine. Hun bereidheid om op een link te klikken die in een Tweet staat, lijkt gering. Dus vooralsnog trek ik via Twitter nog maar weinig lezers naar mijn artikelen. Maar snel gaat het wel. Nu nog werken aan de aantallen…


(869 views)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*