gletsjer

Coolonomics: de ijstijd-economie

In principe ben ik een groot voorstander van Global Warming. Het weer wordt er voor ons waarschijnlijk een stuk beter door, en we hebben jarenlang lekker werk en inkomen aan het ophogen van dijken en het CO2-vrij maken van vrijwel alles.

Er is echter een steeds luidruchtiger lobby die het bestaan van Global Warming ontkent, en stelt dat eventuele temperatuurschommelingen helemaal niet door de mens worden veroorzaakt. Hoewel ik mij liever comfortabel vasthoud aan de gedachte van een strand met palmbomen in Amersfoort, is de gedachte van het omgekeerde van Global Warming ook intrigerend.

Wie de excacte temperatuurcijfers tot achter de komma beschouwt moet inderdaad constateren dat 1998 voor Nederland het warmste jaar was. Daarna is het nooit meer zo warm geworden. Wie probeert de gemiddelde temperaturen vanaf 1998 met een lijn te verbinden zou zelfs een neerwaartse trend kunnen bespeuren.

Stelt u zich voor dat de eerder genoemde luidruchtige lobby gewoon gelijk heeft. Dan duiken wij misschien een nieuwe ijstijd in. Helaas geen NS-station Amersfoort-strand, maar Leeuwarden-gletsjer.

Liefhebbers van Global Warming, zoals ik zelf, wordt nogal eens verweten een complete hoax in elkaar te hebben gedraaid om zo een CO2-economie te creëren. De belangen in die economie zijn inmiddels zo groot dat Global Warming liever niet meer wordt teruggedraaid. Ook als het niet bestaat. Maar het tegengestelde, namelijk ‘Coolonomics’, biedt commerciëel minstens even interessante perspectieven. Ik realiseerde mij dit toen ik hoorde dat deze winter de fabrikanten van schaatsen geweldige winsten draaien.

Wanneer Nederland op termijn te maken krijgt met een welhaast arctisch klimaat zullen wij Nederland volledig moeten herbouwen. Onze huizen en kantoren moeten zodanig worden aangepast dat zij bestand zijn tegen veel lagere temperaturen. Winkelcentra moeten worden overdekt of misschien zelfs ondergronds worden gebouwd.

Rails van trams en treinen zullen moeten worden verwarmd. Wegen zullen moeten worden voorzien van vorstbestendige lagen. Sneeuwruimen en ijsbreken zal zo vaak nodig zijn dat er een commerciële markt voor is. Nederlandse machinefabrieken kunnen zich gaan toeleggen op de productie van hippe sneeuwscooters.

Onze fossiele brandstoffen zullen in een nog veel hoger tempo worden verstookt. Maar alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie en waterkracht zullen in een kouder klimaat juist moeilijker renderen. Dus zullen er nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld op het vlak van energiewinning en energie-opslag.

En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Een nieuwe ijstijd zou er toe leiden dat we onze samenleving en economie volledig op de schop moeten nemen. Zo’n ijstijd zou miljoenen mensen werk en inkomen kunnen verschaffen: Coolonomics in optima forma.

Laten we hopen dat niet te veel mensen te snel gaan geloven in een nieuwe ijstijd. Want als die ijstijd toch een hoax blijkt te zijn krijgen we het zelfde gedonder als we nu hebben met die CO2 economie. Als de boel eenmaal gaat draaien mag je niet meer zeggen dat het nergens goed voor is.


(1198 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.