dutch-empire

Waarom Nederland ten onder gaat

Van 1600-1650 was Nederland het machtigste land ter wereld. Sinds 1650 heeft Nederland echter op alle vlakken terrein verloren. Onze economie wordt in vergelijking met de rest van de wereld steeds zwakker, onze bevolkingsgroei blijft achter en onze mogelijkheid om zelfstandig over ons eigen beleid te beslissen wordt ieder jaar minder. Ooit was Nederland een wereldmacht. Onze kleinkinderen gaan meemaken dat Nederland is gedegradeerd tot een charmant doch onbeduidend ministaatje. Over 50 jaar leven zij in armoede omdat onze politiek al tientallen jaren onze economie verkwanselt.

In 2006 kreeg voormalig premier Jan Peter Balkenende onbedoeld de lachers op zijn hand door tijdens de Algemene Beschouwingen het volgende te debiteren: “Laten wij optimistisch zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek!” Balkenende verwees hiermee naar de in politiek en economisch opzicht meest succesvolle periode van Nederland: de Gouden Eeuw, van 1600 – 1650. In die periode was De Vereenigde Oostindische Compagnie het grootste bedrijf ter wereld en Amsterdam vormde het belangrijkste financiële centrum van de planeet. Nederland heerste over een reusachtig koloniaal rijk dat onder andere het huidige Indonesië, Zuid-Afrika, Taiwan, Sri Lanka en strategische delen van Brazilië en India omvatte. Zelfs het huidige New York City was Nederlands grondgebied. Hoewel geen betrouwbare cijfers uit die tijd voorhanden zijn is het aannemelijk dat de Nederlandse economie in die tijd tot de grootste 5 van de wereld behoorde.

Natuurlijk kwam die positie voor een belangrijk deel voort uit het feit dat de VOC met grof geweld weerloze volken beroofde. Desondanks kan het succes van de VOC ook worden toegeschreven aan de inspanning en creativiteit van ondernemers, bestuurders en vaklieden. Werken, ondernemen, groeien en vernieuwen. Ook dat heeft ons land groot gemaakt.

Oorlog, diplomatieke druk en economische crises deden wereldwijd stap voor stap het verwerpelijke koloniale model afbrokkelen. Analoog daaraan kromp in de loop van enkele eeuwen de macht van de westerse mogendheden. Sommige landen die met deze situatie werden geconfronteerd realiseerden zich dat zij een alternatief model moesten ontwikkelen om hun positie in de wereld te behouden.

Engeland, Duitsland en Frankrijk slaagden daar buitengewoon goed in door zich vanaf de 19e eeuw te storten op hun industrie. In plaats van waardevolle materialen uit het buitenland te jatten legden deze naties zich toe op de bouw van fabrieken, spoorlijnen en machines. Het resultaat was er naar: De genoemde landen behielden een overheersende rol in de internationale politiek en handel. En tot op de dag van vandaag kunnen de inwoners van die landen profiteren van de rijkdom die in het industriële tijdperk is vergaard. Een goed voorbeeld daarvan is de nog altijd superieure en dominante positie van de Duitse auto-industrie.

En wat deed Nederland?

Nederland keek gezapig toe. We wonen toch precies tussen de grootmachten in? Als de Duitsers, Britten en Fransen elkaar hun spullen willen verkopen moeten ze allemaal langs de Rotterdamse haven. Die poen komt vanzelf wel naar ons toe. En wij hebben ook nog een gasbel. Wat trouwens resulteerde in een nieuw soort intern kolonialisme. Heeft u enig idee hoe weinig de Groningers profiteren van hun eigen gas?

Maar goed. Vanuit een veelal aan ranzigheid grenzende gezapigheid leefde een groot deel van Nederland er vanaf de jaren ’60 lekker op los. Er was zoveel welvaart dat werken voor sukkels was. Je kon ook lekker je handje ophouden bij de Sociale Dienst. Die gasten betaalden zelfs je vakantie en je kleuren-tv!
Er zijn in Nederland complete dorpen waar vrijwel iedere familie al tientallen jaren gratis geld vangt uit de grote pot. De vaardigheid om een uitkering aan te vragen wordt daar als een soort kerncompetentie van generatie op generatie doorgegeven.

Het overheidsapparaat dijde steeds verder uit waardoor steeds meer ambtenaren elkaar aan het werk moesten gaan houden met nutteloze bezigheden en verkwistende nonsens-projecten. Het management van deze ambtenaren beloonde zichzelf met volstrekt absurde salarisschalen. Sloten belastinggeld werden afgezonken in kansloze hobby-projecten van ambtenaren die hun hippie-levensstijl op de werkvloer integreerden. Ministers lieten hun werkruimtes voor miljarden Euro’s verbouwen en verhuizen, topambtenaren gingen met groepen jonge criminelen op vakantie en wethouders lieten zich vorstelijk rondrijden in donkerblauwe limousines van Duitse en Zweedse makelij. Al die flauwekul wordt in Nederland al tientallen jaren betaald door de werkende burger op te zadelen met extreem hoge belastingen.

Vervolgens gunde een complete generatie overheidsdienaren het zichzelf om op de 55e verjaardig (!) met pensioen te gaan, al dan niet met een gouden handdruk van een paar jaarsalarissen. Denk toch eens na, een gezonde werknemer die op zijn 55e stopt met werken mag als hij geluk heeft nog 40 jaar uit de pensioenkas worden betaald. Bij veel van die gasten duurt de pensioenperiode langer dan hun totale werkzame leven. Wie moet dat in vredesnaam gaan betalen?

Een kind kan begrijpen dat het zo lang en zo extreem verkwisten van opgebouwde welvaart leidt tot grote problemen voor een volgende generatie. Politiek en bestuur begrepen natuurlijk ook wel dat de rekening voor dit gedrag naar u en mij zou worden gestuurd. Maar het kon ze kennelijk geen fluit schelen. Want het op grote schaal verbrassen van eerder verworven welvaart ging gestaag door.

In de jaren ’70 ontmoette ik in de kroeg lui die op hun achttiende jaar direct een uitkering aanvroegen. En van het gratis geld waar een ander zich de t*fus voor werkte vierden ze een half jaar feest in India. Daar waren ze nog trots op ook! Mijn klasgenoten luisterden ademloos naar hun verhalen. Deze luie nietsnutten verwierven in het circuit een heldenstatus! Terwijl hun gedrag nu juist manifest was voor de complete afbraak van het Nederlandse economische bestel.

Waar kwam dat geld van die uitkeringen toch vandaan, vroeg ik mij als puisterige puber af. En ik dacht aan mijn vader die iedere dag om 7 uur op zijn fiets naar zijn werk moest om zijn gezin te kunnen onderhouden. Iedere maand kon hij weer op zijn salarisstrook zien hoeveel van zijn zuurverdiende geld moest worden afgestaan aan lanterfanters en klaplopers. Uiteindelijk ondermijnt dit de lust tot werken, ondernemen, groeien en vernieuwen. Stap voor stap gaat de nog werkende massa in een lagere versnelling. Een kilometer asfalt aanleggen duurt in Nederland een maand. In China gebeurt dat in een weekend.

Een economische grootmacht was Nederland in de jaren ’70 dan ook niet meer. In 1978 was Nederland in dollars gemeten de 10e economie van de wereld. Daarmee was de Nederlandse economie nog steeds groter dan die van China en India. Maar Nederland hoorde al lang niet meer bij de absolute wereldtop.

Inmiddels drukt de neerwaartse spiraal de Nederlandse economie zo’n beetje het moeras in. Jawel, de Nederlandse economie is op de wereldranglijst inmiddels gezakt tot een 16e plaats. En het internationale vertrouwen in Nederland is inmiddels zodanig geslonken dat wij niet eens mogen aanschuiven bij de G20, het clubje van de 20 grootste economieën ter wereld.

Ik voorspel u dat Nederland de komende jaren veel verder zal zakken op de economische ranglijst. Landen zoals Polen, Indonesië, Taiwan, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Thailand, Filipijnen, Maleisië en Vietnam gaan ons op alle fronten inhalen.

U zou kunnen denken dat dat gedoe over die economische ranglijst alleen maar statistisch geneuzel is. Maar dan moet ik u toch teleurstellen. Een scherpe daling op de ranglijst van economieën impliceert een reële afname van werkgelegenheid, welvaart en vermogen tot zelfbeschikking. Waarom denkt u anders dat zoveel landen zich uit de naad werken om omhoog te klimmen?

Anno 2011 is er al veel van te merken dat Nederland hierin achterblijft. Prijzen van gezondheidszorg, huurwoningen, openbaar vervoer en onderwijs exploderen al jaren. De waarde van uw huis en uw beleggingen dalen al jaren. Salarissen stijgen al jaren nauwelijks. Pensioenpremies stijgen in een schrikbarend tempo maar de pensioenen zelf worden bevroren. Straks moeten u en ik allemaal tot onze 70e verjaardag doorwerken. En met de minieme economische groei die Nederland al tientallen jaren vertoont, is daar heel weinig aan te doen. Andere landen hebben vergelijkbare problemen, maar landen waar het lonender is om te werken, ondernemen, groeien en vernieuwen genereren meer economische groei om die problemen op te vangen.

Daarbij is er een ander effect dat ons nu echt parten gaat spelen. Hoe onbeduidender onze economie wordt, hoe minder zeggenschap wij hebben over onze eigen positie. Hoe minder zeggenschap wij hebben (op internationaal niveau) hoe groter de kans wordt dat andere landen beslissingen nemen die ongunstig voor onze landbouw-, industrie- en dienstensektor uitpakken. En daarmee wordt een nieuwe neerwaartse spiraal van dalende werkgelegenheid en welvaart gekweekt.

Ben ik nu een pessimist? Dat geloof ik niet. Ik constateer alleen internationale economische feiten en zie daarin een verband met een aantal zorgwekkende en zeer structurele problemen in het Nederlandse economische bestel. Het is aan u of u die verbanden ook ziet.

Wat ik wel geloof is dat het nog niet te laat is om het tij te keren. Dat vergt echter een complete kentering van het vastgeroeste sociaal-economische klimaat van Nederland. Een wederopstanding van de waardering voor werken, ondernemen, groeien en vernieuwen. En een politiek die ons land daarin faciliteert. Een reusachtige collectieve en permanente inspanning die ons land moet behoeden voor een verder economisch verval. Een focus op de opbouw van toegevoegde waarde voor onze toekomst in plaats van het verdelen en verkwisten van de poen die er nog is.

Een nieuwe Gouden Eeuw zo u wilt…


(8695 views)

19 thoughts on “Waarom Nederland ten onder gaat

 1. Nederland gaat inderdaad ten onder. Alles wordt duurder en de inkomens blijven achter. Dit is al jaren zo en zal ook zo blijven. Zorg voor jezelf mensen! Bouw een spaarpot op, word eigenaar van je huis, begin een eigen zaak naast je baan als loonslaaf. Met een beetje geluk lig je dan als bejaarde straks niet in de goot. Want die kant gaat het in Nederland op mensen. We zakken echt steeds verder weg.

 2. Hallo Jeroen, leuk van je te horen.
  Mijn politieke voorkeur is eigenlijk iets tussen mij en het stembiljet.
  Ik heb er geen benul van of dit epistel uitspraken debiteert die aansluiten bij het PVV gedachtegoed. Kun jij je er een beetje in vinden?

  Hans

 3. Nederland heeft zijn beste tijd gehad en wij gaan allemaal met een flinke schol wakker worden. Ik spreek jullie nog tegen de tijd dat Nederland is gezakt naar het niveau van en tweede ranks economie. Het wordt erger en erger.

 4. Hoi Hans,

  Ik heb zelf geen pvv gestemd, en zal dat denk ik ook nooit doen.

  Maar wat mij betreft heeft Wilders wel een punt met zijn uitspraken over Griekenland; Ze hebben gefraudeerd en gelogen en wij moeten ervoor betalen.
  Bovendien blijven ze arrogant vasthouden aan hun onbetaalbare leefwijze.

  En onze politieke gevestigde orde (over het hele spectrum), heeft toch een beetje gejokt en en ons erin geluist met die euro..

  Iedereen met gezond verstand en een beetje benul van macro economie wist tevoren dat het vrijwel zeker mis zou gaan.
  Wat mij betreft werd dat al bevestigd toen in 2002/2003 de 3% grens voor het begrotingstekort (van het BBP ) door Frankrijk en Duitsland werd overschreden. Nederland was het debiele braafste jongetje van de klas en kritiek werd weggewuifd. Een uitnodiging voor criminele landen zoals Griekenland om ook over de schreef te gaan..

  Helaas kunnen ze er niet uitgegooid worden en kunnen wij niet zonder meer uit de euro stappen.

  Het eerste kost veel te veel.
  Het laatste gaat wel gebeuren denk ik;

  Duitsland wacht gewoon het juiste moment af om met een minimum aan schade uit de euro te kunnen stappen. Nederland gaat dan ongetwijfeld mee..

  Griekenland gaat failliet. Kán niet anders.
  Eerst zullen ze nog het gross van hun bedrijvigheid moeten privatiseren, en als de andere landen en banken op die wijze een gemaximeerd onderpand hebben, dan zijn er m.i. 2 scenario’s mogelijk, die beiden leiden tot een exit en langdurige isolatie van de Grieken.

  Ze hebben zichzelf gewoonweg onmogelijk gemaakt door de grootste diefstal uit de geschiedenis te plegen..

  De toegevoegde waarde van de PVV is dat sommige dingen bij naam worden genoemd.

  Daarbij beschouw ik persoonlijk de door hun geroepen oplossingrichtingen enzo wel als metaforisch; ter verduidelijking en niet reëel.. :)

  En populistisch?
  Ach, dat zijn ze allemaal..

  Interressante tijden in ieder geval.
  Ik ben het best met Henk eens; de 7 vette jaren zijn definitief voorbij. Consuminderen wordt een belangrijke vaardigheid voor hen die vrij willen leven..

 5. Hallo mensen,

  Ik ben een geboren maroc maar woon al 12 jaar in nederland. In veel landen bij de mediterranee is een verkwist metaliteit. grieken, spanje, portugal maar ook maroc en tunesie leven al jaren veels te duur. Het zijn altijd weer zelfde landen die voor deze landen moeten uitdraaien. in europa is dat vooral nederland als er groei is de jaren die komen dat wordt die ingepikt door onze bijdragen aan eu en derde wereld. werk al 12 jaar in NL nog nooit een dag zonder werk geweest. heb nu al een aardig potje opgespaard om nieuwe crisis aan te kunnen. Ik denk dat voor iedereen het beste is om goed voor je zorgen. de overheid zal dat echt niet doen!

  mo

 6. De Euro zal er voor zorgen dat Nederland steeds verder afglijdt.De gedachte Europa EEN is een verwerpelijke gedachte.Verliep het proces van Europa EEN eerst via de volgende dictators cq veldheren;

  Julius Cesar,Karel de Grote en zijn zonen,De Spanjaarden,Napoleon,en Hitler.
  Europa werd centraal geregeerd vanuit Rome,Parijs,Madrid,Parijs,Berlijn,en nu
  weer Brussel,

  Nu bedacht men in Brussel de Euro,wat er al toe geleid heeft dat de prijzen in ons land verdubbeld zijn bij gelijkblijvende inkomsten.Geen veldheren,geen oorlogen zouden er meer komen,maar men bedacht die stomme Euro.Een nieuw duizendjarig rijk zou zijn geboren.Maar men vergat de geschiedenis; Europa was nog nooit blijvend EEN,en zal dat ook nooit worden.Ieder land met ieder zijn eigen geijkte cultuur wil toch liever zijn eigen boontjes doppen,en niet centraal gedicteerd worden vanuit Brussel.De zgn. arme Euro landen zijn een bodemloze put gebleken.Men zou er voor eeuwig geld in kunnen blijven pompen,gelijk als in Afrikaanse landen.Helpen,helpen,helpen.Heeft de westerse wereld ooit hulp nodig gehad voor de opbouw en continuering van zijn economie? En nu moet ons zuurverdiende geld verdwijnen richting armere Eurolanden.Er ontbreekt nog een TV spotje aan,met een zielig kijkend kindje die smeekt om hulp.
  En een tekort aan geld (Lees Euro) is nog veel erger dan welke dictator dan ook.
  Op kleine schaal in gezinnen leidt dit al tot flinke ruzies,echtscheiding,ja zelfs moord.Wat het met naties doet laat zich raden.

 7. “Heeft de westerse wereld ooit hulp nodig gehad voor de opbouw en continuering van zijn economie?”

  Eh…ja. Dat heet zelfs het ‘Marshallplan’ en was een van de grootste economische steunoperaties uit de geschiedenis. Nederland heeft toen ook in de pot gegraaid.

 8. Beste Administrator,ik moet u in eerste instantie gelijk geven.Maar u moet het wel in een wat breder perspectief zien,wat ook de bedoeling was.Afrika bijvoorbeeld,wordt al enkele honderden jaren achtereen door de westerse wereld gesteund met astronomische geldbedragen (Ontwikkelingshulp genaamd) en ontwikkelingswerkers,maar weet het niet verder te brengen dan nog grotere armoe,corruptie,dictatoriale bewinden,en stammen oorlogen.Dit is nu eenmaal de Afrikaanse cultuur.Maar wij blijven maar geld pompen in deze bodemloze put.Jaarlijks sluipen er zodoende ook nog eens hele volkstammen Afrikanen West Europa in.Wat ons betreft; Nederland,het land van Johan Cruijf en gekke Henkie!Chinezen (een ietwat gesloten cultuur) wilden nooit geholpen worden,maar realiseerden hun eigen economisch wonder.India idem dito.
  De Engelsen bijvoorbeeld hadden de Euro helemaal niet nodig.Die gebruikten
  hun hersens tenminste,want ze zagen de bui al hangen.
  Op de duur zal Nederland (Als het zo door gaat) door de dictators uit
  Brussel volledig gedicteerd gaan worden,en staan onze regering,en misschien zelfs ons koningshuis nog in de uitverkoop.En wat zal er dan nog overblijven van onze typische Hollandse cultuur? Zoals gezegd; Nederland zal steeds verder afglijden.Tenminste,als we de Euro blijven continueren.

 9. Hallo Jan,

  Ik begrijp je punt maar deel je mening niet volledig.
  Volgens mij komt het niet door de Euro dat Nederland ten onder gaat.
  Het afstorten van sloten geld in de in economisch opzicht inderdaad bodemloos gebleken put die wij ‘ontwikkelingssamenwerking’ noemen vindt al een halve eeuw plaats en heeft niets met de introductie van de Euro te maken.

  Ik denk wel dat bepaalde met de invoering van de Euro samenhangende gebeurtenissen bijdragen aan het economische verval van ons land. De introductie van de Euro zelf zie ik juist als een zeer krachtig instrument om onze positie tegenover de Dollars en Yuans (en straks de Roepies) van deze wereld veilig te stellen.

  Maar het tot de Eurozone toelaten van landen die economisch veel te zwak zijn om hun hieraan verbonden verplichtingen na te komen kan maar op 2 manieren eindigen:
  – òf die zwakkere landen zullen de Eurozone weer verlaten;
  – òf de rijkere landen in de Eurozone draaien financieel op voor het economische gepruts van hun zwakkere broeders.

  Dat laatste dreigt nu te gaan gebeuren. Het resultaat is dat u en ik iedere maand overuren moeten draaien opdat van ons belastinggeld Griekse pensioenen kunnen worden betaald.

  Als Nederland zou besluiten om uit de Euro te stappen gooien wij daarmee ook alle waardevolle aspecten van de Euro overboord. Daarbij wordt een samenleving er economisch nooit beter van wanneer de slechtst presterende partijen tot norm worden verheven. De Duitsers en Fransen krijgen hier natuurlijk ook een keer genoeg van. Als zij eigenhandig besluiten om de Euro vaarwel te zeggen laat Nederland kansen liggen.

  Ik denk dat wij winst boeken in het overeind houden van de Euro met een kern van deelnemers die wel voldoende economische kracht hebben. De toekomst zal leren of die kern verder kan worden uitgebreid.

  Vervolgens is het zaak dat Nederland zo veel mogelijk invloed blijft houden binnen de Eurozone door zelf stevig te groeien: dus harder werken, meer nageslacht en meer immigratie van het soort dat economisch rendabel is. Daarnaast is denk ik de tijd gekomen om na te denken over een strategische alliantie (lees: fusie) met België en/of Vlaanderen en/of Luxemburg. Tja, dat klinkt nogal drastisch. Wie een beter idee heeft om Nederland in de toekomst nog zeggenschap over haar eigen land te laten behouden mag het zeggen.

  Hans

 10. Jan,

  Je zegt “Afrika bijvoorbeeld,wordt al enkele honderden jaren achtereen door de westerse wereld gesteund met astronomische geldbedragen”..

  Feitelijk is het andersom; De westerse wereld heeft haar toenmalige kolonieën geplunderd en uitgebuit. Kostbare grondstoffen, goud, peper, tabak… En het waren Hollandse schepen die Afrikaanse slaven naar het Amerikaanse continent vervoerden.

  De Hollandse Gouden eeuw is vrijwel volledig gebaseerd op diefstal en plundering van delen van de derde wereld.

  Het beetje ontwikkelingshulp dat er die kant op gaat is daar slechts een fractie van..

  Volgens mij staat dat verder los van de euro perikelen, maar ik wilde het toch even kwijt..

  Groetjes
  Jeroen

 11. Inderdaad, Nederland heeft, met name in de periode rond de Gouden Eeuw, maar ook daarna, bijvoorbeeld in Indonesië, een heleboel welvaart met geweld bij elkaar geroofd. En dat is een schande.

  Gelukkig is het al lang geleden. En de vraag is hoe lang een volk moet boeten voor de misstappen van vorige generaties. De slavernij heeft de daarna komende generaties belast met een langdurige schuldlast ter compensatie van de slavernij. Logisch, want de economische voordelen van de slavernij deden zich lang na de afschaffing van de slavernij nog steeds gelden. Daarom is het niet meer dan redelijk dat een land als Nederland lang en diep in de buidel tast om economieën van een aantal landen te ondersteunen.

  Nederland schafte formeel in 1863 de slavernij af. En dat was schromelijk laat. Want Denemarken deed dat al in 1803 en het Verenigd Koninkrijk in 1833.
  Desondanks vieren wij over 2 jaar het feit dat Nederland 150 jaar geleden de slavernij heeft afgeschaft.

  De vraag is of het 150 jaar na de afschaffing van de slavernij nog steeds van Nederland mag verwacht worden dat zij zich vanuit die geschiedenis moreel verplicht voelt om compensatie te verlenen. In die 150 lange jaren heeft Nederland haar eigen portie bezettingen, uitbuitingen en verwoestingen gekend.
  Mogen wij van de huidige generatie Duitsers verwachten dat zij ons nog een eeuw Euro’s blijven toestoppen als compensatie voor de Tweede Wereldoorlog? Zijn de Duitsers dan eigenlijk al klaar met het terugbetalen van de schade die zij in de Eerste Wereldoorlog hebben aangericht?

  Ergens moet de grens worden gelegd.
  Ik stel voor dat die ligt in 2013.
  Vanaf dat moment voel ik mij officieel niet meer erfelijk belast met een schuldgevoel over de slavernij.
  Wat mij betreft gelden vanaf dat moment nog maar 2 argumenten voor het afstorten van balen Euro’s in de Derde Wereld:
  1) Redden wij er levens mee of verhelpen wij er ernstige ziektes mee?
  Zo nee, dan geen Euro’s.
  2) Is de investering naar verwachting economisch rendabel voor Nederland?
  Zo nee, dan geen Euro’s.

 12. Ach,

  als je goed verdiend, kun je hoe dan ook best een paar procenten van je geluk ter beschikking stellen van anderen die het veel minder goed getroffen hebben. Wie goed doet, goed ontmoet.. (Hoop ik dan maar :p)

  Terug naar de kern;
  Als ik Griek was zou ik liever uit de euro stappen en de drachme stevig devalueren. For obvious reasons…

  Die miljardenbetalingen zijn echt niet om de Griek op straat te helpen, maar om de belangen van de(uit)leners te beschermen. Ondertussen wordt het financieel systeem geherstructureerd om een Griekse (maar met name Italiaanse) val te kunnen overleven.

  Alle betalingen vanaf heden, en eerder, zullen niet terugbetaald worden. Ze komen ten goede van banken en andere grote crediteuren. Ten laste van de belastingbetaler..

  Dus laat nu maar vallen zeg ik dan,
  geen betalingen meer..

  Voetnoot:
  Filmpie met Frans parlementslid die stellig roept dat “wij de Grieken geld lenen, zodat zij onze wapens kunnen kopen, voor miljarden”.
  Mooie televisie, ff op Engels klikken..

  http://www.debtocracy.gr/indexen.html

 13. Hé Machiel, interessant artikel.
  Tja, dus Duitsland trekt per oorlog ook ongeveer een eeuw uit voor herstelbetalingen. Met de nodige onderbrekingen kennelijk.

 14. Hehe,

  Gelukkig zijn er meer mensen die snappen dat er in Nederland echt iets moet gebeuren. We moeten eens ophouden met al dat geleuter en gewoon weer de handen uit de mouwen steken; dit keer op de nieuwe manier >>> de kenniseconomie!!
  Innoveren, innoveren en nog eens innoveren!
  Geld steken in goede opleidingen voor onze kinderen. De huidige bezuinigingen op onderwijs: DOM DOM DOM!

  Wij werken aan innovatie, maar de brij waar je allemaal doorheen moet…… Regeringsbeleid …….??? Je krijgt niet eens fatsoenlijk antwoord uit Den Haag (ondanks al die ambtenaren die daar schijnen te zitten (of liggen ze?)

 15. ja jajajaa Jan.
  zeg dat wel ja.
  Maar nu geld God voor allen en ieder voor zich!!!
  Ik ben lid van SP.
  nou die doe ook niets anders dan berichten door sturen, en ja je hoort nooit wat terug!!
  Maar wij zullen de dupe zijn.
  en maar bezuinigen.
  Maar 8 jaar paars heeft ons nu de nek gekost!!

 16. ja jajajaa Jan.
  zeg dat wel ja.
  Maar nu geld God voor allen en ieder voor zich!!!
  Ik ben lid van SP.
  nou die doe ook niets anders dan berichten door sturen, en ja je hoort nooit wat terug!!
  Maar wij zullen de dupe zijn.
  en maar bezuinigen.
  Maar 8 jaar paars heeft ons nu de nek gekost!!
  Dus we maken er maar iets van ja.
  Prettige feest dagen. en een gezond 2012.

 17. Het jaar 2012 is het jaar van de ondergang……
  De gescjiedenis herhaalt zich.
  Reken maar uit: ROME….;MADRID……;PARIJS;…….BERLIJN……;
  en nu…..BRUSSEl !!!
  Voel je de link ?
  Sterkte en vaarwel….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.