De ondergang van Detroit

De westerse wereld (vooral Europa en Noord-Amerika) is in verval. Tot op heden zijn wij de baas in de wereld. Wij zijn vrij, wij zijn veilig en wij zijn steenrijk. Zelfs de Nederlanders die piepen over hun gratis uitkering hebben het vele malen beter dan de miljarden stakkers die toevallig zijn geboren in de arme streken van Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Dat gaat allemaal veranderen.

ghosttown detroit
(Verlaten huizen in Detroit)

Dit is deel 2 in een serie artikelen over stedelijk verval in de Westerse wereld.

Al vele generaties graaien wij kostbare grondstoffen over de hele wereld bij elkaar en verschepen wij voedsel, olie, bouwmaterialen, edelstenen en kunstschatten naar onze doorzonwoningen in Almere, Nieuwegein en Zoetermeer. De bouw van onze kerken, paleizen en grachtenpanden is voor een deel gefinancierd door weerloze volken aan de andere kant van de wereld te beroven. Wij hebben miljoenen mensen achtergelaten in armoede en met de restanten, schade en vervuiling van onze inhaligheid.

Dacht u dat dit voor eeuwig door kon gaan? Nee natuurlijk. De voormalige ‘derde wereld’ heeft in vele landen het koloniale juk van zich af geworpen en haar economie, politiek en samenleving hervormd. Er komt een dag dat hun economische en militaire macht die van ons overstijgt. Wat denkt u dat er dan met de schaarse voorraden voedsel, olie en andere kostbaarheden op deze wereld gebeurt?

ghosttown detroit
(Meer verlaten huizen in Detroit)

Die zullen verdwijnen richting de toekomstige economische wereldmachten zoals China, India, Indonesië, Pakistan, Bangladesh, de Philippijnen, Vietnam, (een verenigd) Korea, Thailand en Myanmar. In dit selecte clubje van 10 Aziatische landen woont de helft van de wereldbevolking. Bevolking en rijkdom groeien er als kroos op een zomerse sloot. De afgelopen decennia is een steeds sterkere stroom van grondstoffen, werk, geld en kennis naar die landen ontstaan. Onze rijkdom wordt relatief steeds kleiner en in vooral zuidelijk Azië wordt de rijkdom steeds groter.

In steden waar de gemiddelde Nederlander nog nooit van heeft gehoord (ik noem een Shenzhen, Busan, Kaohsiung en Guangzhou) verrijzen gebouwen, vliegvelden en hogesnelheidslijnen die wij in Nederland alleen uit science-fiction films kennen. Op die plekken wordt de komende eeuw beslist hoeveel brood, melk en benzine er in Nederland blijft en hoeveel u daar voor gaat betalen.

ghosttown detroit
(Nog meer verlaten huizen in Detroit)

Ondertussen is de Westerse wereld dus in verval. Dat proces loopt al vele jaren maar is in Nederland voor het ongeoefende oog nauwelijks zichtbaar. Het verval van het Westen manifesteerde zich het eerste in gebieden in de Verenigde Staten waar de traditionele auto-industrie volledig in de pan is gehakt door de veel betere, veel goedkopere en veel harder werkende concurrentie uit Japan en Zuid-Korea. De Aziatische auto-industrie heeft inmiddels een groot deel van de Amerikaanse stad Detroit in een faillissement gedrukt.

Honderdduizenden medewerkers van Amerikaanse autofabrieken (Ford, Chrysler, General Motors), toeleveranciers, autodealers, verkopers van auto-accessoires, auto-tuners, enzovoort, verloren hun baan en konden hun hypotheek niet meer betalen. In de USA is een hypotheek gekoppeld aan een huis. Wie zijn hypotheek niet kan betalen verlaat zijn huis waarmee de bank eigenaar wordt van de woning en de hypotheekschuld komt te vervallen.

In het kielzog van deze leegloop gingen lokale makelaars, supermarkten, restaurants, enzovoort failliet. Ooit was Detroit een bloeiende metropool met meer dan 1,8 miljoen inwoners. Dit jaar is het inwonertal gezakt tot onder de 700.000. Daarmee heeft meer dan 60% van de inwoners dit treurige excuus voor een stad huis en haard ontvlucht.
(Historische ontwikkeling bevolking Detroit)

De achterblijvers zijn vooral degenen die weinig keuze hebben; werklozen, laagopgeleiden, bejaarden en zieken. En daarbij grote groepen criminelen die kansen zien om in deze spookstad bruikbare materialen uit gebouwen te jatten.

In sommige straten staan nauwelijks nog huizen overeind. De achtergelaten panden worden door groepen plunderaars leeg geroofd en plat gebrand. De gemeente heeft geen geld meer om gebouwen, wegen, parkeerterreinen, monumenten en parken te onderhouden waardoor Detroit steeds verder vervalt. En er is, zelfs na meer dan 40 jaar verpaupering, nog geen enkel zicht op enig herstel. Integendeel. Het lijkt er op dat de landelijke en lokale overheden Detroit hebben opgegeven.

Dave Bing, de burgemeester van Detroit, heeft inmiddels besloten tot een programma van “controlled demolition”. Achtergelaten ruïnes die een gevaar vormen voor de bevolking worden door de gemeente verwijderd.

Althans, in sommige gevallen. Want zelfs voor deze operatie is onvoldoende geld. Maar het betekent in ieder geval dat de burgemeester niet langer poogt de leegloop van zijn stad te keren maar alleen nog maar probeert de schade ietsje te beperken.

ghosttown detroit
(Zelfs nog meer verlaten huizen in Detroit)

U hoopt en verwacht dat ik met Detroit een incidenteel voorbeeld ten tonele heb gevoerd. Een geïsoleerd geval dat alleen staat in een algehele oase van Westerse welvaart. Was dat maar waar. Hoewel Detroit een van de meest extreme voorbeelden van stedelijk verval toont, is de verpaupering in honderden Amerikaanse en Europese steden zichtbaar. Steeds dichter bij huis staan reusachtige kantoorpanden en woonflats jaren leeg. Soms hele straten tegelijk. Eerst nog keurig onderhouden om de schijn van orde en controle te wekken. Maar steeds vaker openlijk met bekladde gevels, ingegooide ruiten, ingestorte daken en geplunderde interieurs. Zo’n ernstige, langdurige en grootschalige verpaupering heeft zich in Europa niet meer voorgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het verval van de Westerse wereld zal onze manier van leven de komende eeuw volledig op zijn kop zetten. Alle welvaart, orde en veiligheid die wij als vanzelfsprekend hebben beschouwd, brokkelen langzaam af. Onze kinderen en kleinkinderen zullen aanzienlijk minder welvaart kennen dan de huidige generaties. Tenzij wij onze economie, politiek en samenleving zeer ingrijpend hervormen.

Amerikanen zijn daar heel goed in. De Verenigde Staten zijn ontstaan door een paar duizend waaghalzen, nieuwdenkers en verstotenen in een woestenij te droppen. Zij bouwden met een ongekende ambitie, werklust, daadkracht en lef een nieuwe wereld uit een verlaten zandbak.

En hoewel de politiek Detroit in de steek laat, bouwt het Amerikaanse volk 20 kilometer verderop al weer aan een nieuwe wereld. In de voorsteden van Detroit verrijzen langs de oevers van Lake st. Clair de laatste jaren casino’s, stadions, shopping malls. De industrie is dood, leve het entertainment!

Europeanen zijn anders. Zij hebben hun voorsprong verkwanseld door onderling geruzie en oorlog. En in plaats van te vernieuwen houden zij hardnekkig vast aan eigen culturele tradities zoals talen (Nederlands) die door 0,3% van de wereldbevolking worden gesproken. Provincialen die een half uur verderop wonen worden al gezien als ongewenste vreemdelingen. Groei wordt belemmerd door verlammende bouwvoorschriften. Ondernemerschap wordt bestraft met verstikkende belastingtarieven. Nietsnutten worden gestimuleerd door tot in het oneindige gratis geld te verstrekken aan mensen die nooit een dag hebben gewerkt. Vroeger ging dat per persoon, tegenwoordig met hele landen tegelijk. Ambitie, werklust, daadkracht en lef zijn in veel Europese landen vieze woorden.

Door dit soort gepruts zijn inmiddels ook grote delen van Europa in verval.
Nog even en wij zijn aan de beurt…


(2767 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.