Disclaimer

Al het materiaal op deze site moet u niet als een persoonlijk advies of als instructie beschouwen om iets te vinden of doen. Hoewel ik op deze site soms advies in algemene zin geef en beschrijf hoe ik zaken heb aangepakt of hoe ik vind dat zaken zouden moeten worden aangepakt, heeft iedereen zijn eigen leven met eigen standpunten, verantwoordelijkheden en beslissingen.

The materials on this site should not be considered as direct instructions to do things.
Although I might give you some general advice based upon my own personal thoughts and experiences, each person has his or her own life that comes with individual choices and responsibilities.

Hans Netten