luie vent

Nederlanders hebben weinig te doen

Kent u ze? De mensen die vinden dat ze het heel ‘druk’ hebben maar desondanks genoeg tijd over hebben om uren te klagen dat zij het zo druk hebben? Dit blijkt typerend te zijn voor Nederland. We zeggen graag dat wij het zo vreselijk druk hebben, want dat staat belangrijk. Maar ondertussen hebben wij weinig te doen.

He Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat zelfs bewezen.
Want zij publiceerde vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander maar liefst 50 minuten per dag minder besteedt aan werk, school en huishouden dan de gemiddelde Europeaan. Per dag zijn Nederlanders slechts 6 uur bezig met dit soort zaken.

Pardon? Maar 6 uur?

Dat betekent dat de Nederlander zich maar gedurende een kwart van zijn leven inspant om het bestaan van zichzelf en zijn omgeving op peil te houden en te verbeteren. Nederlanders zitten dus 75% van hun leven gewoon te verneuzelen.

Als wij 50 minuten per dag onder het gemiddelde zitten, zijn er ook landen die 50 minuten boven het gemiddelde zitten. Zo werken gemiddeldes.

Dus in Duitsland, Frankrijk of Engeland werken ze met gemak anderhalf uur per dag meer.
Dag in dag uit. Jaar na jaar.

Dit is precies de reden waarom die landen er in slagen om op mondiaal niveau een economische rol van betekenis te blijven spelen. En Nederland niet.

Gisteren behandelde ik in een van mijn colleges op de Hogeschool terloops het gegeven dat de Nederlandse economie hard achteruit holt op de ranglijst van belangrijkste economieën ter wereld.

Rond 1980 bekleedde Nederland nog een indrukwekkende 10e plaats op de ranglijst van grootste economieën ter wereld. Anno 2011 staan wij op nummer 16 en het einde is nog lang niet in zicht.

Na afloop vroeg een student aan mij hoe het toch mogelijk was dat Nederland wordt ingehaald door opkomende economieën zoals die van Turkije en Indonesië.

Mijn antwoord was zeer kort: wij werken niet hard genoeg!

Wie zich van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat en ook nog in de weekends het apenzuur werkt kan zich hier ten zeerste over verbazen. Maar daar heeft hij of zij dan weer geen tijd voor.

Lui die de hele dag op de bank snurken zijn te lui om om zo’n onderzoek te lezen. Dus ook aan hen is dit onderwerp niet besteed.

Dat jij dit artikel tot het eind toe gelezen hebt is daarom een bijzonderheid!

Vertel eens; hoeveel uur werk jij per week?
En dan bedoel ik niet inclusief het opvoeden van de kinderen.
Want daar zijn ouders als het goed is allemaal 24/7 meer bezig.
Nee, ik bedoel betaalde arbeid, in dienst van je baas of voor eigen rekening.
Hoeveel uren maak jij per week? 40? 50? 60? 100?
Is meer dan 100 mogelijk?


(2603 views)

7 thoughts on “Nederlanders hebben weinig te doen

 1. Hans,

  Ik ben het totaal niet met je eens en als je mijn kind les zou geven zou ik eens even met je komen praten na zo’n uitspraak..

  Waarom halen de opkomende economieen ons in?
  Omdat ze een betere concurrentie positie hebben.
  Arbeid is véél goedkoper dan hier, en dat heeft tot een verplaatsing geleid van productie. Zat er aan te komen en moet gewoon gebeuren, maar is slechts een fase..

  De kennis-economie (wij de kennis behouden, terwijl we het domme werk in fabrieken daar laten uitvoeren) was daarbij een wassen neus, want natúúrlijk exporteer je kennis als je je productie uitbesteed.. Duh..
  Maar ook dat zou toch wel gebeurd zijn vroeg of laat..

  Hoe dan ook..
  Het is een kwestie van tijd totdat de Chinese arbeiders ook een stuk van de welvaart gaan opeisen en dit hele proces zal het lage lonen-voordeel doen verdampen. Dit wordt alleen maar versneld door een lagere consumptiebehoefte en vraag in het Westen; men zal consumptie, én dus welvaart, moeten stimuleren en vermeerderen in eigen opkomend land.

  Wij moeten over het dal heenkijken, naar de volgende heuveltop, en bepalen hoe we daar straks zullen moeten staan.

  In ieder geval zal dat ondermeer gelouterd zijn, en dat is goed :)

  Dat deprimerende gedoe dat we lui zijn is nou typisch Hollands calvinistisch gezeur, wat we m.i. niet aan onze kinderen moeten leren.

  Hard werken is dom, als je niet bepaald hebt waar je heen wilt en moet werken.

 2. Hallo Jeroen,

  Zo’n gesprek zou pas echt interessant worden als je mijn betoog onderuit weet te halen met krachtige argumenten. Maar dit lijkt nog niet eens op een poging daartoe.

  De kern van mijn betoog is dat Nederlanders kennelijk niet zo heel veel werken.
  Ik ontleen die uitspraak aan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ik zie je nergens die uitspraak of de onderbouwing daarvan weerleggen.

  In plaats daarvan schets je het beeld van opkomende economieën die steeds belangrijker worden. Je geeft aan dat veel productie ooit vanwege de lage lonen naar die landen is verplaatst. Kortom, ze zijn daar harder gaan werken. En wij niet. Precies wat ik zeg.

  Inmiddels worden steeds meer hoogopgeleide klusjes aan die landen uitbesteed. Ze zijn daar dus niet alleen harder maar ook slimmer gaan werken. Ook daar ben ik het mee eens.

  Ook stel je dat het concurrentievoordeel van de opkomende economieën een keer voorbij is. Dat kan heel goed. Ik beweer in ieder geval nergens dat dat niet zo is.

  Dat de opkomst van bijvoorbeeld de BRICS-landen een ‘fase’ is, klinkt klinkt mij echter heel wat onbeduidender dan de werkelijkheid.

  Het einde van die fase betekent namelijk dat het inkomen en ontwikkelingsniveau van de gemiddelde Chinees of Indiër uiteindelijk vergelijkbaar zal zijn met dat in het Westen.

  Met dat verschil dat er straks 100 keer zo veel Indiërs als Hollanders zijn.
  Het schaalvoordeel dat daaruit voortvloeit kan zeer serieuze gevolgen hebben voor onze positie in de wereld.

  Wat deed het blok van Westerse landen toen zij de wereldeconomie domineerden? Hoe stelden zij hun belangen veilig? Wat mogen wij verwachten van landen zoals China en India als zij internationaal de lakens uitdelen?

  Het in jouw optiek deprimerende en calvinistische gezeur is in mijn optiek gewoon realisme. Het zo lang als mogelijk niet onder ogen willen zien van een nieuwe werkelijkheid waarin onze rol in deze wereld wordt gedecimeerd komt op mij juist over als de kop in het zand steken en hopen dat het allemaal meevalt.

  Geen enkel dal is ooit minder diep geworden door alleen maar naar de volgende heuveltop te kijken. Om dat te bereiken moeten wij bruggen bouwen, vliegtuigen ontwerpen of het terrein beter in kaart brengen. Harder en slimmer werken dus!

  Hard werken zonder je precieze einddoel te kennen mag dan dom lijken,
  achteloos toekijken terwijl de rest van de wereld reuzensprongen neemt lijkt mij nog veel gevaarlijker.

  Hans

 3. Ik denk dat we het op de grote lijnen eens zijn Hans.

  Maar je uitspraak tegen je student dat wij niet hard genoeg werken, en dat dat de oorzaak is van de inhaalrace van opkomende economieën is gewoon niet waar.

  Je kunt niet concurreren tegen een land dat hetzelfde truukje als jij toepast daar waar het voorheen helemaal niks deed, en dit truukje bovendien kan doen tegen een fractie van de kosten die jij maakt.

  Dit truukje wordt door ene professor Kishore Manubani volgt omschreven;
  – Omarmen van het principe van de vrijemarkteconomie.
  – Voorop lopen in wetenschap en technologie.
  – Nastreven van een meritocratie. Dit verwijst naar een maatschappij waar talent en verdienste centraal staan.
  – Pragmatisme.
  – Nastreven van een vredescultuur. Het zogenaamde vredesdividend na de Tweede Wereldoorlog heeft onder andere voor de enorme groei van Duitsland, en in het kielzog de rest van Europa, gezorgd.
  – Zonder angst of gunst wetten handhaven.
  – Aandacht voor een goed onderwijs. (Een stad als Guangzhou in China heeft 7 universiteiten.)

  De arbeidsproductiviteit is in China overigens véél lager dan bij ons;
  De hoeveelheid waardetoevoeging per hoofd van de bevolking is veel lager omdat alleen slechts ene klein gedeelte van de bevolking in fabrieken en bedrijven wordt uitgebuit.

  Bovendien, tot 1820 zijn China en India altijd de grootste economieën ter wereld geweest, dus je zou eigenlijk moeten spreken over de tijdelijke opkomst van het Westerse imperialisme..

  Harder werken als natie heeft nu geen enkele zin, net als tegen een waterval omhoogzwemmen.

  Wel ben ik het met je eens dat er op individueel niveau nogal gemakkelijk en verwend wordt gedacht in ons Hollandsch hoekje van de wereld.

  We moeten ons realiseren dat ons leven niet maakbaar en verzekerbaar is, en dat we voortaan weer moeten concurreren met Aziatische slimmeriken die als fanatici tekeergaan bij het vergaren en toepassen van kennis.

  Maar je boodschap werkt volkomen averechts, zoals je dat tegen die student zegt.

  Alléén het besef dat er altijd kansen en opportunity zullen zijn en dat tegenslag niet een apocalyptisch einde betekent, kan en zal jongere mensen het benodigde vertrouwen geven en motiveren om in beweging te komen.
  Hard werken is dan een gevolg, en geen doel op zich..

  Tot slot; de voornaamste reden van de problematiek van de verschuivende evenwichten is gewoon de wet van de remmende voorsprong;

  Onze maatschappij heeft een bepaalde “volwassenheidsgraad” bereikt waarin we idioten en debielen in de tweede kamer laten discussieren over totaal niet relevante zaken, zoals dierenpolitie en de vraag of je individuele assielzoekers na 9 jaar gedogen nog de laan uit mag sturen etcetera etcetera.
  Op onze opleidingsinstituten tolereren we een contra-produktieve “management”-laag van maar liefst 25 procent van het totale personeelsbestand, die de boel volledig laten vastlopen met hun rapportjes en modelletjes waaraan zij alleen behoefte hebben.

  Er wordt hierbij snoeihard gewerkt hoor. :)

  We moeten al die “hardwerkende” sukkels in de tweede kamer en op andere posities eens vervangen door mensen met een academische graad, ondernemingszin en bovenal een visie.

  We moeten het echte denken weer in ere brengen, zodat de juiste mensen de juiste beslissingen nemen om de juiste doelen te bepalen en de juiste hervormingen te realiseren. De rest volgt dan vanzelf, kansen genoeg..

  Nabij Bussum had Frederik van Eden rond 1900 zijn commune Walden opgezet, op een landgoed waar hij en zijn vrienden als “denkers” een alternatieve leefwijze leefden, gefaciliteerd door enkele doeners zoals bakkers en tuinlieden.

  De Bussumse bevolking had een acrostichon bedacht op het woord WALDEN:
  Waar Allen Luieren Daar Eet Niemand..

  De Waldense denkers formuleerden hun antwoord;
  Nochtans Eten Die Leven Als Wij..

 4. Hmm.. Een beetje warrig, dat stukje proza dat ik gisteren geschreven heb..

  Gelukkig heb ik een leuke toevoeging:
  “De opkomst van Brazilië, Rusland, India en China legt de Nederlandse economie geen windeieren. Met de handel met deze zogenoemde BRIC-landen zijn ongeveer 100.000 banen en bijna 2 procent van ons nationaal inkomen verbonden. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde studie van het Centraal Planbureau (CPB).”

  Zie je..
  Als je door een hongerige tijger achtervolgd wordt, dan hoef je helemaal niet harder te sprinten dan het beest. Je moet alleen harder rennen dan de kerel die naast je loopt..

  Ni Hou! :p

 5. Niks warrig! Stuk voor stuk top-commentaren die het verdienen om een goed gelezen artikel op zich te worden! Erg bedankt voor je bijdragen die, zoals altijd, weer op het hoogste niveau zijn. Ik zal er mijn handen aan vol hebben om je commentaren van een adequate repliek te voorzien. Dus dat gaat nog even duren. Vooralsnog is mijn dank groot!

 6. Te veel mensen zitten in de soos!!!!
  Van daar de tijd die ze hebben.
  als ze die mensen nu aan een baan helpen,komt Nederland ook boven Jan!!
  maar nu kost het maar geld en nog eens geld…
  Dus nootjes kraken zou ik zegen, en ook iets minder snoep reisjes van de over heid!!!!
  Nederland is te soft bezig met dit allessoory hoor.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.