mark-rutte

Eindelijk erkent Mark Rutte de Tweede Golf

Nee, nee, dit is niet bedoeld als een kijk-mij-nou-achteraf-gelijk-krijgen artikel. Maar toch. Op 29 juli 2020 zei ik het al letterlijk op deze site: http://www.hansnetten.com/gezondheid/de-tweede-golf-is-begonnen.html/ “De Tweede Golf Is Begonnen”. Niet dat ik zo’n slimmerd ben, maar het was in mijn optiek zo’n inkopper; het aantal nieuwe besmettingen explodeerde toen al. Alleen de absolute aantallen waren nog relatief klein. Maar iedereen kon toch zien dat de tweede golf was begonnen? De enige vraag was wanneer we maatregelen gingen nemen om die tweede golf weer in te dammen.

Maar Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel wilden er nog niet aan. Ze vonden het kennelijk nog te vroeg om de toen al explosieve stijging van het aantal corona-besmettingen in Nederland als ‘Tweede Golf” te betitelen. Dus componeerden zij rap een nieuwe definitie van een ‘Tweede Golf’.

Als u het aantal nieuwe besmettingen ziet exploderen is dat nog geen ‘Tweede Golf’. Pas als een stuk of 5 door Mark en de boys vastgestelde waarden op het corona-dashboard worden overschreden, dan noemen we het een Tweede Golf. Maar eerder niet, want dat geeft maar onrust.

Toen, op 29 juli 2020, telde Nederland 247 nieuwe besmettingen op één dag. Nu, op 18 september 2020, telt Nederland 1.974 nieuwe besmettingen op één dag! Dat is 8 keer zo veel in 7,5 weken. Inmiddels loopt ook het aantal ziekenhuisopnames op. Dus vandaag was er voor Mark Rutte geen ontkennen meer aan. De onrust in de samenleving wordt steeds groter en dat is nu juist wat hij wilde voorkomen. Dus vandaag vertelde Mark het volk wat het volk al lang wist: ‘Dit is de Tweede Golf’.

Maar Hans, het aantal ziekenhuis-opnames, IC-opnames en sterfgevallen is nog zeer laag, er is dan toch niks aan de hand?

Dat is best mogelijk. Maar laat ik u toch de volgende vraag stellen:

Waarom zou het virus zich de komende weken langzamer gaan ontwikkelen? Welke factoren remmen op dit moment de verspreiding van het virus?

Zijn er de afgelopen tijd strenge maatregelen doorgevoerd of is het gedrag van het publiek zodanig gewijzigd dat verdere ontwikkeling van het virus significant wordt geremd? Nee, er is vrijwel niks veranderd.

Heeft onze overheid dan wellicht ingrijpende maatregelen aangekondigd die in de komende weken de verspreiding van het virus drastisch gaan beperken? Nee, ook op dat front is vrijwel niks veranderd. En dat is zorgwekkend.

Want de situatie waar wij nu in zitten, is een virus dat heeft bewezen dodelijk te kunnen zijn, waar geen vaccin voor is, waar geen medicijn of andere effectieve behandeling tegen bestaat, waar we onvoldoende over weten, wat zich razendsnel verspreidt en waarvan de verspreiding geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Ik denk dat ik geen enkel diploma nodig heb om te kunnen voorspellen wat er de komende weken gaat gebeuren. De verspreiding van het corona-virus zal de komende weken nog veel sneller gaan. Spoedig zullen wij vele duizenden nieuwe besmettingen per dag hebben. En bij die aantallen maakt het niet meer uit welke doelgroep is besmet en of wij die doelgroep wel of niet als ‘kwetsbaar’ beschouwen.

Bij dit soort aantallen nieuwe besmettingen gaat het aantal ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen ook drastisch oplopen. En als dat eenmaal zover is, is er geen enkele maatregel voorhanden om snel het aantal slachtoffers te beperken.

Aan het begin van de eerste golf zijn vooral maatregelen genomen op basis van de groei van het aantal besmettingen. Niet op basis van het aantal doden. Op 12 maart 2020, de dag van de eerste corona-persconferentie van Mark Rutte, telde Nederland in totaal slechts 5 corona-doden. 5. Vijf!

Ondanks het invoeren van vele strenge maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, explodeerde het totale aantal corona-doden van 5 (12 maart 2020) naar 5.000 (3 mei 2020)! 1.000 keer zoveel doden in minder dan 8 weken tijd! Kennelijk geldt dat als we vandaag het aantal corona-doden zien exploderen en we morgen overgaan tot stevige corona-maatregelen, dan kan het aantal corona-doden nog vele weken groeien, zonder dat we er ook maar iets aan kunnen doen.

De groei van het aantal sterfgevallen sukkelt met een vertraging achter de groei van het aantal besmettingen aan. Premier Rutte heeft het maken van beleid op basis van het aantal corona-besmettingen nogal eens vergeleken met het sturen op basis van een achteruitkijk-spiegel. Zeer riskant want je bent altijd te laat.

Maar zelfs die riskante strategie hebben we nu verlaten. We gaan de risico’s nu nog groter maken. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen explodeert, en toch grijpt onze overheid niet significant in. Kennelijk gaan we nu sturen op basis van problemen die pas ontstaan nadat het aantal besmettingen is geëxplodeerd. Bijvoorbeeld het aantal ziekenhuis-opnames of het aantal nog te betreuren corona-doden.

Dat is niet eens meer sturen met behulp van een achteruitkijkspiegel. We gaan vanaf nu sturen op basis van een achteruitkijkspiegel die u pas twee weken na uw ritje mag zien. Wie zichzelf zo’n beperkte blik gunt moet niet de illusie hebben slachtoffers te kunnen voorkomen.


(60 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.