ambulance

Coronavirus kost 17 keer zoveel doden als verkeer

Steeds vaker kom ik op online forums en social media mensen tegen die beweren dat het coronavirus niet dodelijker is dan griep en dat het daarom niet is gerechtvaardigd om ‘zware’ maatregelen te nemen teneinde het coronavirus in te dammen. Dat doen we immers ook niet bij het griepvirus. Het lijkt niet uit te maken hoe vaak deze onzin met feiten en deugdelijke argumenten wordt weerlegd. Tegenstanders van maatregelen debiteren deze malligheid steeds weer opnieuw, alsof zij nooit naar de weerlegging van hun uitspraken luisteren. Daarom kies ik maar eens een andere benadering: behalve dat ik de vergelijking met griep ontkracht, maak ik ook een vergelijking tussen coronadoden en verkeersdoden. Misschien dat dat helpt om duidelijk te maken hoe gevaarlijk corona is en hoe beperkt de coronamaatregelen tot nu toe eigenlijk nog zijn.

Om te beginnen dus griep. Griep kan inderdaad dodelijk zijn. De dodelijkheid van griepgolven wisselt in Nederland sterk per kalenderjaar. Maar al met al overlijden er per jaar gemiddeld 6.443 Nederlanders aan griep. Dat is althans volgens het RIVM de gemiddelde oversterfte door griep gedurende de jaren 2015-2020. https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Wereldwijd is het wat moeilijker om het aantal jaarlijkse griepdoden vast te stellen omdat veel landen dit op een verschillende manier registeren. Maar de WHO gaat uit van een bandbreedte van 290.000-650.000 griepdoden per jaar wereldwijd. https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/bod/en/

Nu het coronavirus. Op sites zoals https://www.worldometers.info/coronavirus/ vindt u per land een aantal kerngegevens over het coronavirus, waaronder het aantal officieel geregistreerde sterfgevallen zoals opgegeven door nationale gezondheidsdiensten. In veel gevallen zijn dat alleen die sterfgevallen waarvan is vastgesteld dat COVID-19 de oorzaak van overlijden was.

Op het moment dat ik dit artikel schrijf ligt dat officiële aantal voor Nederland op 7.395. Ja, dat lijkt ongeveer even veel als een zeer stevig griepseizoen, maarrrrrrrr…. Daarmee is het verhaal nog lang niet klaar!

Aantal coronadoden veel hoger dan aantal griepdoden, want…

Ten eerste: dit cijfer is niet vergelijkbaar met de eerder genoemde cijfers over het aantal griepdoden. Want die cijfers komen voort uit een berekening van de oversterfte tijdens een griepepidemie, niet door het tellen van het aantal overledenen dat griep had. Als wij het aantal corona-doden op dezelfde manier tellen als het aantal griepdoden, dus door middel van het bepalen van de oversterfte, komen we volgens het CBS voor Nederland op circa 10.000 coronadoden, alleen al tijdens de eerste golf die duurde van februari tot en met juni 2020! https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/40/10-duizend-coronadoden-tijdens-eerste-golf-van-de-pandemie

Ten tweede: wereldwijd zien die getallen er veel schrikbarender uit. Want het wereldwijde aantal coronadoden staat nu al op 1,2 miljoen. Als het aantal coronadoden in dit tempo blijft doorgroeien zal de einstand in 2020 uitkomen op 1,7 miljoen coronadoden. Dat is 3 keer zo veel als het meest dodelijke griepjaar. Ouch!

Ten derde: de coronapandemie begon zijn opmars pas in maart 2020 en op het moment dat ik dit artikel schrijf is het nog maar eind oktober 2020. Het aantal coronadoden zal dit jaar in Nederland dus nog oplopen en stijgt op dit moment zelfs fors. Gedurende de afgelopen 5 dagen (27-31 oktober 2020) registreerde het RIVM 303 coronadoden! Als dat aantal vanaf nu permanent zou zijn, heeft Nederland voortaan 22.000 coronadoden per jaar! Nogmaals; ouch!

Ten vierde: er is een groot aantal coronadoden ONDANKS alle maatregelen die dit jaar zijn getroffen om het virus in te dammen. Een lockdown in het voorjaar, opschaling van zorg, meer hygiene, sluiting van deel middenstand, mondkapjesplicht, afstand houden, enzovoort. En ondanks al deze maatregelen, waarvan de meeste bewezen effectief zijn, vallen er op dit moment in Nederland 60 coronadoden per dag.

Kortom, het coronavirus maakt veel meer dodelijke slachtoffers dan het griepvirus. En nu spreek ik inderdaad alleen nog maar van het aantal doden en niet over de vele duizenden Nederlanders die aan corona blijvende schade overhouden aan luchtwegen, hart en zelfs hersenen. Die gevolgschade is bij griep veel minder.

Goed dan, zeggen nu de corona-gekkies, je hebt gelijk, het coronavirus zorgt inderdaad voor veel meer dodelijke slachtoffers dan het griepvirus.

Maar dat rechtvaardigt nog niet dat voor corona de hele samenleving op slot gaat en voor griep niet. Toch? Ook die stellingname is met krachtige argumenten te bestrijden.

Coronamaatregelen niet onevenredig zwaarder dan griepmaatregelen, want…

Ten eerste: ‘de hele samenleving’ is in Nederland niet ‘op slot’ gegaan voor het coronavirus. Je hoort het veel maar het is niet waar. Dat is in ieder geval nog niet gebeurd op het moment dat ik dit artikel schrijf en de tot op heden bekende overheidsplannen duiden er niet op dat dat op korte termijn gaat gebeuren. Wat er wel is gebeurd is dat er maatregelen zijn getroffen die voor sommige sectoren veel slechter uitpakten dan voor anderen sectoren, zoals de maatregelen die in de horeca zijn getroffen. Maar ook voor de horeca in Nederland geldt dat deze tot nu toe niet ‘op slot’ is gegaan. Afhalen en bezorgen is steeds mogelijk geweest.

Ten tweede: het is onjuist te stellen dat er geen of weinig maatregelen worden getroffen ter voorkoming van griepdoden. Ons land besteedt jaarlijks miljoenen, zo niet miljarden Euro’s aan het bestrijden van griep. Ieder jaar weer worden nieuwe griepvaccins ontwikkeld door medische instituten. De Nederlandse overheid koopt miljoenen van die vaccins in en miljoenen Nederlanders worden vervolgens gevaccineerd. Om dit te bewerkstelligen zijn er voorlichtingscampagnes, worden zorgmedewerkers opgeleid en worden door het hele land vaccinatieprogramma’s gepland, voorbereid en uitgevoerd. Een ingrijpende mega-operatie die vele miljoenen kost en dat allemaal om de schade van griep in te perken.

Ten derde: er bestaat echter nog geen vaccin tegen corona. Dus om het aantal dodelijke slachtoffers van corona te beperken zijn andere maatregelen nodig. En die maatregelen zijn ook ingrijpend. We weten nog steeds te weinig over het COVID-19 virus. Maar eeuwen lang onderzoek naar besmettelijke ziektes toont keer op keer aan dat afstand houden tot elkaar tot de meest effectieve methodes behoort om verspreiding van besmettelijke ziektes te voorkomen. Daarom stellen vele landen lockdowns in. Daarmee vergroten ze de afstand tussen mensen drastisch waardoor het veel moeilijker wordt voor een virus om zich te verspreiden.

Ten vierde: vanwege het bestaan van een griepvaccin, kunnen wij kwetsbare Nederlanders tot op zekere hoogte beschermen. Hierdoor blijkt het jaarlijkse aantal griepdoden binnen een bepaalde bandbreedte te bewegen, tot nu toe een maximum van circa 8.500. Hetzelfde geldt voor het aantal grieppatiënten dat in het ziekenhuis en op de IC belandt. Onze zorgsector heeft zich op die aantallen en bandbreedtes voorbereid en daar is de aard en omvang van de zorgcapaciteit in Nederland zo veel als mogelijk op afgestemd. Een corona-epidemie hoeft niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde moment op te treden als een griepepidemie. Maar als dat wel gebeurt is de zorgcapaciteit daar niet op berekend. Dan bestaat het risico dat het aantal patiënten dat zorg nodig heeft buiten de bandbreedtes gaat waar onze zorgcapaciteit op is berekend. In zo’n geval kan het aantal doden onevenredig oplopen. Om dat te voorkomen zijn ingrijpende maatregelen verantwoord.

CORONADODEN VERSUS VERKEERSDODEN

Dan nu toch de vergelijking tussen het aantal coronadoden en het aantal verkeersdoden in Nederland, in relatie tot de maatregelen die wij treffen om het aantal verkeersdoden in Nederland te beperken.

Hoeveel verkeersdoden vallen er in Nederland? Dat zijn er 650 per jaar. Het aantal corona-doden in 2020 is tot nu 7.395. Dus dit jaar zijn er al ruim 11 keer zoveel corona-doden gevallen als het aantal verkeersdoden dat in dit hele jaar zal vallen. En het jaar is nog niet om!

Als het aantal coronadoden in het huidige tempo zal doorgaan (303 coronadoden in 5 dagen), zullen er dit jaar ongeveer 11.152 Nederlanders aan corona overlijden.

Dat is ruim 17 keer zo veel als het aantal dodelijke verkeerslachtoffers!

En heeft u enig idee hoeveel tijd, geld en energie wij als samenleving steken in het beperken van het aantal verkeersdoden? En hoeveel vrijheidsbeperkingen wij Nederlanders daartoe opleggen? U hoeft maar één stap buiten uw huis te doen om direct geconfronteerd te worden met die permanente mega-operatie die jaarlijks miljarden Euro’s kost en miljoenen mensen bezig houdt.

Er staan in Nederland duizenden verkeersborden, verkeerslichten en verkeersinstallaties. Die moeten allemaal gemaakt, onderhouden, gerepareerd en vervangen worden. Verkeerslichten en verkeersinstallaties hebben elektriciteit nodig. Verkeercentrales dienen ontworpen, gebouwd, bemenst, beheerd en onderhouden te worden.

En waarom gebeurt dat allemaal? Wel, om zo veel mogelijk verkeersdoden te voorkomen.

Nederland kent duizenden verkeersagenten. Die moeten geworven, opgeleid en betaald worden. Die duizenden verkeersagenten hebben een werkplek nodig en ze rijden in duizenden voertuigen. Er is een compleet ministerie van verkeer waar duizenden ambtenaren werken.

Waarom? Om verkeersdoden te voorkomen.

Er is een Verkeerswet met 188 artikelen waar miljoenen mensen privé of zakelijk de hele dag het hele jaar door rekening mee moeten houden. Er is een compleet segment van het justitiële apparaat belast met het verstrekken en innen van miljoenen verkeersboetes. Wie zich niet houdt aan verkeersregels kan strenge bestraffing krijgen. Er is een compleet systeem van autorisatie voor verkeersdeelname door middel van rijbewijzen, verstrekt door een omvangrijke instantie als het CBR. En zonder rijbewijs mag je niet rijden. Daarom zijn er rijscholen, rijinstructeurs, rijlessen en rijexamens nodig.

Waarom? Om verkeersdoden te voorkomen.

Er is een landelijk systeem voor autokeuring en zonder APK mag uw auto niet de weg op. Auto’s moeten verplicht verzekerd zijn. We zijn verplicht wegenbelasting te betalen als we een auto hebben. Wie auto rijdt moet permanent legitimatie op zak hebben.

Waarom? Om verkeersdoden te voorkomen.

Kortom, de hele samenleving wordt volkomen gestuurd, beperkt en gereguleerd om het verkeer veilig te maken en zo veel mogelijk te voorkomen dat verkeersdeelnemers in het ziekenhuis worden opgenomen , op de IC belanden of overlijden. Onze gehele samenleving wordt aan banden gelegd vanwege verkeersveiligheid.

Toch is er niemand die zich afvraagt waarom we zo veel inspanning leveren en ons zoveel vrijheden laten afnemen alleen maar vanwege ‘slechts’ 650 verkeersdoden per jaar, nog geen 10% van de coronadoden die er tot nu toe dit jaar zijn gevallen.

Nee, vreemd genoeg zie je zelfs corona-gekkies daar niet tegen protesteren. Die laten zich mak als lammetjes tot stilstand dirigeren voor rode lichten, ze brengen braaf hun auto naar de APK-keuring en betalen zonder morren hun autoverzekering. Ze laten zonder protest hun hele leven sturen en domineren door alle verplichtingen en beperkingen die in het leven zijn geroepen om het verkeer veilig te houden en zo veel als mogelijk verkeersslachtoffers te voorkomen.

Wanneer corona-gekkies naar een corona-demonstratie rijden, onderwerpen ze zich zonder morren aan alle 188 artikelen van de Verkeerswet teneinde zo veel als mogelijk verkeersslachtoffers te voorkomen.

Prima! Zo hoort het ook! Want zelfs corona-gekkies begrijpen dat er 650 verkeersdoden per jaar jaar zijn te betreuren ONDANKS al die maatregelen, en dat het aantal verkeersdoden zonder al die maatregelen zou exploderen. Het enige dat er nu moet gebeuren is dat corona-gekkies diezelfde logica gaan toepassen op hun visie over het coronavirus.


(225 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.