Heeft het Corona Dashboard nog nut?

Hierboven ziet u de 5 hoofdindicatoren van het door onze overheid ingerichte corona dashboard op 8 oktober 2020. Alle indicatoren (4) die beschikken over een signaalwaarde staan dik in het rood. De bedoeling was toch dat bij overschrijding van de signaalwaarden serieuze maatregelen zouden volgen om de pandemie in te dammen? Dat wordt echter nauwelijks gedaan. Wat is dan nog het nut van het corona dashboard? En wat doet dat met hoe het publiek kijkt naar het nut van maatregelen?

Op zich best leuk hoor, die regenboogkleurtjes. Ik kan er uren naar kijken. Maar de signaalwaarde voor het aantal ziekenhuisopnames overschrijdt de norm inmiddels met een respectabele 70%. De signaalwaarde voor IC-opnames gaat 150% in het rood. En de signaalwaarde voor het aantal positief geteste Nederlanders is inmiddels met 300% overschreden. Bij de R-waarde is het minder zinnig om een percentage te noemen. Maar zolang die R-waarde hoger is dan 1, wordt de pandemie groter in plaats van kleiner en is de kans groot dat al die andere waarden ook verder zullen toenemen.

Dat is een alarmerende situatie die urgent om stevig ingrijpen vraagt. Ik heb er natuurlijk geen idee van of Mark Rutte en zijn ploeg op dit moment ‘koortsachtig’ bezig zijn (ik weet het, slecht gekozen uitdrukking) met het uitwerken van een nationaal reddingsplan om door middel van ingrijpende maatregelen deze pandemie te keren. Het zou zomaar waar kunnen zijn.

Maar ik merk er niks van. Tijdens de laatste persconferentie (dat was op 28 september 2020, inmiddels 10 dagen geleden) werd een aantal ‘maatregelen’ afgekondigd waaronder: ‘werk zoveel mogelijk thuis’, ‘ontvang thuis maximaal 3 gasten’ en ‘in een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn’.

De eerste maategel betekent niets (hoeveel is ‘zoveel mogelijk’?) en is volkomen vrijblijvend, de tweede maatregel kan onmogelijk worden gehandhaafd en de derde maatregel zal worden gebruikt als excuus om de tweede maatregel te overtreden. De belangrijkste maatregel leek eigenlijk dat onze overheid 3 weken gaat wachten. Want dat is kennelijk verstandig.

Wel, inmiddels zijn we op de helft van die periode en is het aantal besmettingen toegenomen van 2.914 per dag tot 4.989 per dag. Dat is een toename van 70% op de helft van een periode waarin onze overheid vindt dat er geen nieuw maatregelen hoeven te worden genomen!

Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat onze overheid en de door haar ingehuurde experts bij voortduring het corona-virus onderschatten en permanent een aantal weken achter de feiten aanlopen. Dit gebeurde tijdens de eerste golf en dreigt zich nu te herhalen in de tweede golf. Steeds vaker bekruipt mij de vraag of onze overheid nog goed weet waar zij mee bezig is en of zij de inspanning om het virus te bestrijden onder controle heeft. Als ingrijpende maatregelen uitblijven, en onze overheid zelfs in een periode van explosieve groei van het aantal besmettingen op voorhand aangeeft dat er 3 weken lang geen nieuwe maatregelen zullen volgen, roept dat zelfs de vraag op hoe serieus onze overheid de dreiging van het virus vindt. En als onze overheid al die indruk wekt, waarom zou het publiek de dreiging en de bijbehorende maatregelen dan nog serieus nemen?

Ik verwacht van niemand wonderen, ook niet van de hoogste leiders van ons land. Wat ik wel verwacht is dat er op tijd wordt ingegrepen op basis van criteria die onze overheid nota bene zelf in het leven heeft geroepen, zoals te zien op het corona-dashboard. Maar dat lijkt niet te gebeuren.

Misschien is het tijd dat er wat meer ruimte komt in de Nederlandse politiek voor oppositie-partijen die het corona-virus serieuzer nemen en bereid zijn steviger in te grijpen.


(68 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.