corona-graven

Mijn herziene corona voorspelling voor oktober 2020

Op 4 augustus 2020, ruim 2 maanden voordat ik dit artikel schrijf, deed ik op deze website een voorspelling over de ontwikkeling van het corona-virus in Nederland. Zie: http://www.hansnetten.com/gezondheid/vandaag-485-nieuwe-besmettingen-met-het-corona-virus.html/. Op die dag was het aantal nieuwe besmettingen nog ‘slechts’ 485. Ik voorspelde dat het aantal besmettingen snel zou toenemen, de overheid ingrijpende maatregelen zou nemen en het aantal besmettingen een piek zou bereiken van 3.000 per dag. Helaas heb ik het virus onderschat en onze overheid overschat; Mark Rutte nam geen ingrijpende maatregelen en het aantal nieuwe besmettingen passeert inmiddels de 4.500 per dag. Het is tijd om mijn voorspelling te herzien.

Graag wil ik benadrukken dat ik geen enkele medische kwalificatie heb. Net zoals u en miljoenen andere Nederlanders, lees ik het nieuws, kijk ik om mij heen wat ik zie gebeuren en maak ik af en toe een paar rekensommetjes.

Ja, toen Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel er nog niets van wilden horen stelde ik op 21 juli 2020 dat ‘De Tweede Golf’ was begonnen. Zie http://www.hansnetten.com/gezondheid/is-de-tweede-corona-golf-begonnen.html/. Het was voor mij en vele anderen zo klaar als een klontje dat het aantal corona-besmettingen spoedig zou exploderen. En dat gebeurde ook.

Toch hoor ik veel mensen die dit gegeven bagatelliseren. Vaak slaan ze mij om de oren met het ‘test-argument’. Zij beweren dat het aantal besmettingen eigenlijk niet noemenswaardig toeneemt. Er komen alleen veel meer besmettingen aan het licht omdat er meer tests worden afgenomen. Wie echter kijkt naar de aantallen afgenomen tests gerelateerd aan het aantal positieve testresultaten, ziet dat die redenering onmogelijk kan kloppen. Zie voor die cijfers de website van de GGD: https://ggdghor.nl/actueel-bericht/weekupdate-cijfers-coronatests-bij-de-ggden-2/

Ter illustratie; in de laatste week van juli 2020 werden circa 111.000 tests afgenomen. In de eerste week van oktober 2020 waren dat circa 222.000 tests, dus 2 keer zo veel. Het aantal positieve testuitslagen steeg echter in die zelfde periode van circa 200 per dag tot zo’n 4.000 per dag, dat is 20 keer zo veel! Er is dus veel meer aan de hand, er raken op dit moment echt ontzettend veel mensen in een verontrustend tempo besmet met het corona-virus.

En aangezien onze overheid de afgelopen maanden nauwelijks significante maatregelen heeft getroffen om het virus in te dammen, en het gedrag van grote categorieën Nederlanders er nog steeds niet op gericht is om besmettingen te voorkomen, voorspel ik dat het aantal nieuwe besmettingen per dag voorlopig nog stevig zal toenemen.

Gebaseerd op het groeitempo van de afgelopen weken verwacht ik dat het aantal nieuwe besmettingen in Nederland nog in oktober 2020 de 10.000 per dag zal passeren. En zonder ingrijpende maatregelen en/of een ingrijpende gedragsverandering, is er in principe geen limiet aan de groei van het aantal besmettingen, behalve de omvang van onze bevolking.

Sommigen van u zullen zich afvragen waarom de toename van het aantal besmettingen zo’n belangrijke indicator is. Ondanks dat dat al talloze keren is uitgelegd. Het aantal besmettingen is een indicator die aan het begin staat van een nogal donkere sequentie. De volgende stappen in de reeks zijn een groei van het aantal ziekenhuisopnames, dan komen er meer IC-opnames en tenslotte zullen er meer dodelijke slachtoffers vallen. Zo ging het althans tijdens de eerste golf.

Gelukkig blijven die indicatoren nu behoorlijk achter bij het rampzalige verloop tijdens de piek van de eerste golf. Toen was ons zorgstelsel volledig overbelast en vielen honderden corona-doden per dag. Dat dat nu niet gebeurt is dus relatief goed nieuws. Maar helaas is dat goede nieuws erg betrekkelijk omdat het een momentopname is. Het nu nog relatief lage aantal corona-doden per dag is een gevolg van het aantal IC-opnames van een week geleden, het aantal ziekenhuisopnames van 2 weken geleden en het aantal besmettingen van 3 weken geleden.

Wel, 3 weken geleden was het aantal nieuw geregistreerde besmettingen per dag 3 keer zo laag als vandaag terwijl het aantal tests toen maar 15% lager lag dan nu. Dus alleen al op basis van het aantal nieuwe besmettingen van vandaag zou Nederland over 3 weken te maken kunnen krijgen met een verdrievoudiging van het aantal dagelijkse corona-doden, dat betekent zo’n 25-50 dodelijke slachtoffers per dag. En zonder ingrijpende maatregelen of gedragsveranderingen kan dat aantal daarna nog veel verder oplopen.

Waar gaat het toch mis?

Op het door onze overheid ingerichte Corona-Dashboard staan 4 signaalwaarden. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/

De bedoeling was dat als één of meer van die signaalwaarden in het rood zouden komen, onze overheid zou ingrijpen om verdere escalatie te voorkomen. Naarmate de signaalwaarden ernstiger worden overschreden, worden de gewenste maatregelen ingrijpender. Indien nodig oplopend tot iets wat op een lockdown lijkt. Spoedig na het instellen van de lockdown van de eerste golf, nam het dagelijkse aantal besmettingen, ziekenhuis opnames, IC-opnames en sterfgevallen drastisch af. Zelfs tot op een punt waarop velen van ons dachten dat het voorbij was.

De werkelijkheid van de tweede golf is echter dat inmiddels alle 4 de signaalwaarden stevig in het rood staan, en onze overheid slechts marginale maatregelen heeft genomen. Daardoor is er geen enkele reden om aan te nemen dat die signaalwaarden snel zullen dalen.

Behalve de ernstige gezondheidsschade die Nederland zo oploopt, voorspel ik dat Nederland, bij het uitblijven van significante overheidsmaatregelen, internationaal en in ieder geval in Europees verband steeds meer geïsoleerd zal staan in haar aanpak. We woorden het spreekwoordelijke slechtste jongetje of meisje van de klas.

Steeds meer landen om ons heen zullen de komende weken gaan kiezen voor een landelijke mondkapjesplicht, het sluiten dan wel zeer stringent reguleren van onder andere scholen, winkels en horeca, het instellen van een avondklok en meer strenge maatregelen. Hoe langer Nederland niet in de pas loopt met die trend, hoe meer we sociaal en economisch geïsoleerd raken van internationale handelspartners en bondgenoten waarvan wij ernstig afhankelijk zijn.

Als ik u een jaar geleden had voorspeld dat Nederlanders niet meer vrijelijk naar Duitsland zouden kunnen reizen, had u mij voor gek verklaard. Want reeds in 1985 besloten Nederland en Duitsland tot een vrij personenverkeer en het opheffen van grenscontroles.

Helaas, 35 jaar later is de tragische realiteit dat ik Duitsland niet meer in mag zonder een meldplicht gevold door het overleggen van een recente negatieve corona-test dan wel onderwerping aan een verplichte quarantaine van 14 dagen. Dit virus heeft zonder enige inspanning het vrije verkeer van personen, dat al 35 jaar bestond in Europa, om zeep geholpen. Voor reisorganisaties, hogescholen, ministeries, vakantiegangers, expats, enzovoort, is dit desastreus.

En bij het uitblijven van effectief Nederlands corona-beleid is dat nog maar het begin. Want welke landen willen nog zaken doen met een Nederland dat van top tot teen is besmet met een volledig oncontroleerbare uitbraak van een dodelijk virus? Het aannemen van goederen en producten uit zo’n land kan op een zeker moment gezien worden als een gezondheidsrisico. Als dat gebeurt is onze export verloren en stort onze economie in op een manier die nog nooit iemand in de historie van Nederland heeft meegemaakt.

En toch kan het nog erger. Want ook het leveren van producten en goederen aan Nederland kan op enig moment als een gezondheidsrisico worden beschouwd. In dat geval wordt de stroom van bijvoorbeeld groente, fruit, vlees en medicijnen uit het buitenland gestaakt.

Laten wij hopen dat het allemaal niet zover hoeft te komen. Maar dan is het wel nodig dat onze overheid zo snel mogelijk inzet op krachtige maatregelen en gedragsveranderingen die de verspreiding van het virus blokkeren.

De belangrijkste maatregel, die al eeuwen werkt bij alle besmettelijke ziektes en die relatief goed uitvoerbaar is, zowel op individueel als landelijk niveau, is afstand houden.

Weet u waarom ik niet besmet ben tijdens het carnaval? Omdat ik thuis ben gebleven. Weet u waarom ik niet in de skilift ben besmet? Omdat ik thuis ben gebleven. Weet u waarom ik niet ben besmet tijdens een feest op Ibiza? U weet het antwoord al.

Het corona-virus is een van die grote maatschappelijke problemen die voor een belangrijk deel op eenvoudige wijze kan worden aangepakt. Het enige wat je hoeft te doen is niks. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn? De voorbeelden die ik noem zijn volstrekt onnodige en vermijdbare bezigheden. Een ieder die wel carnaval viert, de skilift in duikt en op Ibiza feesten viert, kiest zelf voor het risico om zichzelf en zijn omgeving te besmetten.

Er zijn natuurlijk ook nog vele andere situaties waarbij het moeilijker is om afstand te bewaren, denk daarbij aan het geven van onderwijs of het verlenen van zorg. Voor die situaties moeten we gezamenlijk nadenken over verstandige en werkbare oplossingen waarbij niemand zich gedwongen moet voelen. Maar het moet toch mogelijk zijn om bij het overgrote deel van ons maatschappelijke verkeer tenminste een paar meter afstand van elkaar te houden.

Zodra we allemaal verder uit elkaars buurt blijven zal het aantal nieuwe besmettingen vrijwel direct drastisch afnemen. Dit werkt ook als er geen behandeling, medicijn of vaccin voorhanden is. Dit werkt ook zonder mondkapjes, handen wassen en avondklok. Die andere zaken zijn ook zeer belangrijk en een oordeel over de toepassing daarvan laat ik graag aan experts en het bevoegde gezag over.

Maar niemand heeft een diploma nodig om te begrijpen dat wij elkaar niet kunnen besmetten als ik in Zoetermeer zit en u in Zaltbommel. Er zijn wat dat betreft maar twee noodzakelijke voorwaarden die nodig zijn voor het stevig aanpakken van het corona-virus; uw en mijn bereidheid om mee te werken aan simpele maatregelen en een overheid die die maatregelen op daadkrachtige en eenduidige wijze instelt, communiceert en handhaaft.

Samen kunnen we corona de baas! Maar alleen onze overheid is bevoegd en heeft zelfs de taak om maatregelen te nemen die nodig zijn om onze gezondheid te beschermen. Hoe lang moeten we daar nog op wachten…?

Update 15 oktober 2020. Met afgrijzen constateer ik dat de doemscenario’s die ik voorspel steeds een light-versie blijken te zijn van de werkelijkheid. Toen ik dit artikel schreef noteerde Nederland ongeveer 4.500 nieuwe corona-besmettingen per dag. Nu, 8 dagen later, kruipt dat aantal naar 8.000 per dag (7.791). Dus mijn eerdere voorspelling dat Nederland nog deze maand te maken krijgt met 10.000 nieuwe besmettingen per dag, komt nu erg dichtbij. Mijn voorspelling dat we snel naar van slechts enkele corona-doden per dag naar 25-50 corona-doden per dag zouden gaan, is inmiddels al uitgekomen (vandaag bijvoorbeeld 29 corona-doden). Het griezelige is dat wanneer ik mijn voorspellingen doe, ik op dat moment al denk dat het een horror-scenario is waarvan ik hoop dat het nooit realiteit wordt. Maar in plaats daarvan worden mijn voorspellingen steeds weken tevoren door de werkelijkheid ingehaald. Die 29 dodelijke corona-slachtoffers die vandaag vielen te betreuren, zijn mogelijk weken geleden besmet geraakt. Inmiddels is het aantal nieuwe besmettingen per dag in drie weken tijd verdrievoudigd. Op basis van het aantal nieuwe besmettingen vandaag kom ik dan helaas al weer uit op circa 90 coronadoden per dag rond 5 november 2020. Wat een treurige gedachte…


(311 views)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.